Občina računa na evropska sredstva

Na občini namreč pravijo, da je gradnja manjkajoče javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode na območju Ižanske ceste od križišča s Peruzzijevo ulico pri Črni vasi v smeri proti središču mesta vključena v projekt, s katerimi kandidirajo za sredstva Evropske unije v perspektivi 2014–2020. Občina napoveduje, da je v primeru pravočasne pridobitve potrebne dokumentacije (gradbeno dovoljenje in podobno) in odločbe o pridobitvi evropskih sredstev začetek gradnje kanalizacije na tem območju predviden prihodnje leto. Takrat naj bi začeli graditi tudi kanalizacijo na južnem delu te ceste. A dodajajo, da bo »pri morebitnem odstopanju rokov posameznih aktivnosti treba ustrezno popraviti tudi časovni načrt izvedbe, tako da je naveden čas začetka del le informativen«.

Zgradili naj bi 88 kilometrov kanalizacije

V okviru tega projekta ne načrtujejo le gradnje kanalizacije ob Ižanski cesti, ampak tudi v nekaterih drugih delih ljubljanske občine. Zgradili naj bi okoli 88 kilometrov javne kanalizacije.

Naš bralec in njegovi sosedi želijo izvedeti, ali bodo v doglednem času dobili kanalizacijo, tudi zato, ker si želijo obnoviti dovoz, poleg tega se zavedajo, da je treba Ižansko cesto celovito urediti. »Dovoza ne bomo razkopali, če bodo čez pol leta delali kanalizacijo. Če bodo delali čez pet, pa ga bomo,« je dejal naš bralec. Z občine odgovarjajo, naj z obnovo, če je le mogoče, počakajo. Ali bodo kanalizacijo dobili čez leto, dve, tri ali več, pa na podlagi odgovorov občine ni mogoče natančno napovedati.