Bralec nam je priložil tudi fotografije, iz katerih je razvidno, da so bili v trenutku, ko je ta nastala, na Dobrunjski cesti res kupi smeti in zabojniki z odpadnim materialom. Včeraj smo si posestvo ogledali še sami. Zabojniki, nekateri polni, drugi prazni, so še tam, tako velikih kupov smeti pa ni več. Rematom, ki se ukvarja z zbiranjem kovinskih odpadkov in pridobivanjem sekundarnih surovin, jih namreč odstranjuje, proizvodnjo pa seli v Logatec.

V enem mesecu naj bi počistili zemljišče

Rok Remec, ki vodi posle v tem družinskem podjetju, nam je zatrdil, da so številne kazni, ki jim jih je izrekla inšpekcija in ki so jih plačevali z zamudo, zdaj poravnali, vendar še niso povsem sanirali smetišča. Dejal je, da bodo to storili v mesecu dni. Odvažanje materiala so že začeli. »Dam vam besedo, da bo zemljišče v enem mesecu očiščeno, kajti proizvodnjo selimo v Logatec. Imamo finančne težave, zato odpadkov ne moremo odstraniti prej. Včasih je bilo huje kot danes, kajti precej materiala smo že odstranili,« je povedal Rok Remec.

S situacijo podjetja Rematom so seznanjeni tudi na občini, kjer pravijo, da to ne sodi v Dobrunje. »Z lastnikom smo se o tem, da bi te dejavnosti moral preseliti, že pogovarjali,« so zapisali. Župan Zoran Janković je že pred leti predlagal, da bi vsa zbirališča odpadkov preselili na Barje, toda na občini pravijo, da bi bilo pred tem treba preseliti poligon varne vožnje v Nadgorico. A ostalo je le pri predlogih. Rok Remec je povedal, da so se z občino res pogovarjali o tem, a rešitve niso našli. Zato so se odločili za selitev v Logatec, kjer imajo, kot pravi, moderno poslopje z vsemi okoljskimi dovoljenji, primerno za dejavnost, s katero se ukvarjajo.

Deset let pod nadzorom inšpekcije

Rematom je stari znanec inšpekcijskih služb. Okoljski inšpektor je pregled nazadnje opravil decembra lani in ugotovil, da so bili tam zabojniki z različnim materialom in odpadki. Okoljska inšpekcija tega zavezanca nadzira od leta 2007, izdali so štiri ureditvene odločbe, ki jih je izvršil v naknadno določenem roku, potem pa spet začel zbiranje in odlaganje materiala in odpadkov. Ker v določenem roku ni izvršil odrejenega, so mu v izvršilnem postopku izrekli denarno kazen 10.000 evrov. Tri plačilne naloge v skupni višini 12.600 evrov so mu izdali tudi v prekrškovnem postopku, postopek pa še ni končan.

Leta 2014 je tudi kmetijski inšpektorat izdal lastnici parcel ureditveno odločbo, s katero ji je naložil odstranitev »utrjenega gramoza, železnih zabojnikov, osebnih vozil, izkopnega materiala, tovornega vozila, odpadnega gradbenega materiala, salonitnih plošč, odrabljenih gum«. Na inšpektoratu so dodali, naj se površine vseh treh parcel v celoti začnejo uporabljati v kmetijske namene. Tega lastnica oziroma družinsko podjetje, ki uporablja ta prostor, ni izvršilo, zato je sledil sklep o dovolitvi izvršbe.

»Po izteku tudi tega roka je inšpektorat ugotovil, da naložene obveznosti niso bile izvršene, zato je izdal sklep o izvršbi z denarno prisilitvijo v višini 700 evrov. Po poteku roka iz omenjenega sklepa bo inšpektorat nadaljeval izvršilni postopek,« so nam sporočili s kmetijskega inšpektorata.