Iz Snage odgovarjajo, da lahko občani odpadni asfalt odložijo na Vrhniki, kjer za to poskrbi podjetje Rajko Mivšek, s. p., na Miznem Dolu 22, ki ima za to tudi ustrezno okoljevarstveno dovoljenje. Tam odpadke stehtajo in evidentirajo, cena za odlaganje tone asfalta znaša od 10 do 15 evrov.

V zbirnem centru na Barju ne sprejemajo odpadkov, ki nastajajo ob gospodarskih dejavnostih, v proizvodnji, obrti, kmetijstvu; imajo pa 31 velikih zabojnikov, na katerih je označeno, kateri vrsti odpadkov so namenjeni. Na sosednjem odlagališču sprejemajo tudi manjše količine gradbenih odpadkov, vendar teh ni mogoče odložiti brezplačno, za količine, večje od pol kubičnega metra, je treba plačati 0,16 evra na kilogram.

Vse gradbene odpadke stehtajo in ugotovijo njihovo sestavo, nato pa jih evidentirajo. Velja še omeniti, da v Snagi prosijo, da s seboj prinesete odrezek zadnje plačane položnice. Zbirni centri so namreč namenjeni izključno občanom. »Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov,« poudarjajo.

Za (skoraj) vse odpadke, ki ne spadajo v zabojnike za embalažo, papir, steklo, biološke in mešane odpadke, sta v prestolnici na voljo dva zbirna centra: poleg že omenjenega na Cesti dveh cesarjev še v Povšetovi ulici. Prvi je pred Regijskim centrom za ravnanje z odpadki (RCERO) in odlagališčem nenevarnih odpadkov Barje (tel. št. 051-671-787), drugi pa poleg sedeža družbe Snaga (tel. št. 041-697-245).

Odlaganje odpadkov večinoma brezplačno

Nikar se k njim ne odpravite v nedeljo, saj sta oba odprta do sobote, in sicer na ta dan prvi dela od 6. do 18. ure in drugi od 11. do 18. ure. Večinoma lahko pripeljano brezplačno razvrstite in odložite, pri nekaterih vrstah odpadkov pa morate plačati, če presežete količinsko omejitev. Slednja velja za gradbene odpadke in izolacijski gradbeni material (0,5 kubičnega metra), pnevmatike (en komplet in rezerva), kosovne odpadke (3 kubične metre), zeleni odrez (1,5 kubičnega metra), salonitne plošče (do višine pol metra) in pohištveni les (2 kubična metra).

V enem koledarskem letu lahko na Barje pripeljete gradbene odpadke, izolacijski gradbeni material in salonitne plošče samo enkrat, ostalo pa dvakrat. Dobro je vedeti tudi, da lahko enkrat na leto s posebno naročilnico naročite brezplačni odvoz kosovnih odpadkov oziroma do 1. marca Snaga ponuja možnost še enega dodatnega brezplačnega odvoza.