V enem od ljubljanskih blokov so ugotovili, da jim je Energetika Ljubljana na zadnji položnici za daljinsko ogrevanje ceno priključne moči dvignila kar za dobrih 63 odstotkov, medtem ko se je čisti strošek energije znižal za slabih 23 odstotkov. »Letošnji januar je bil en najhladnejših mesecev v zadnjih letih, zato bo izjemno visok račun za ogrevanje večina uporabnikov pripisala mrzlemu vremenu in bo podražitev manj opazna. Toda s pomladansko otoplitvijo, ko bo poraba energije manjša ali je sploh ne bo, bo višina skupnih zneskov na računih ostala enaka in se niti sredi poletja ne bo več razlikovala od tiste pozimi,« so nas opozorili prizadeti stanovalci in dodali, da je njihov upravnik »nezaslišano podražitev priključne moči v svojem obvestilu mirno pripisal nekakšni novi metodologiji«.

Kriva pripojitev TE-TOL ali stabilizacija financ?

V Energetiki Ljubljana so potrdili, da so svoje cene v začetku letošnjega leta prilagodili »aktu o metodologiji za oblikovanje cene oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje in novim sistemskim obratovalnim navodilom«, ki so jih morali vsi distributerji toplote pripraviti do konca lanskega leta.

Toda vsi niso podražili fiksnega stroška priključne moči za gospodinjstva. Na Jesenicah, kjer to ceno – za razliko od Ljubljane – potrjuje občinski svet, zneska niso spreminjali že od leta 2001, ko so ga določili pri 1,3773 evra na kilovat priključne moči, je pojasnil Matjaž Peskar iz podjetja Enos ote, ki skrbi za daljinsko ogrevanje mesta Jesenice. Tudi letos posegov v ceno priključne moči po njegovih besedah ne načrtujejo.

Komunalno podjetje Velenje je medtem – podobno kot distributer v Ljubljani – v občinah Velenje in Šoštanj fiksni del cene z letošnjim letom dvignilo za skoraj 51 odstotkov, z 1,4949 evra na kilovat priključne moči na 2,2549 evra. Podražitev so v podjetju redkobesedno utemeljili z novimi akti in predpisi.

Energetika Ljubljana je v podrobnejših pojasnilih vendarle zapisala, da je ceno z nekdanjih 1,2456 evra na kilovat priključne moči dvignila na sedanjih 2,0342 evra zaradi pripojitve toplarne TE-TOL, ki proizvaja več kot 95 odstotkov toplote v sistemu daljinskega ogrevanja, k Energetiki, ki toploto dostavlja do odjemalcev.

»Vse do pripojitve družbe TE-TOL je proizvedena toplota predstavljala kupljeni energent in zato variabilni strošek v ceni toplote. Z združitvijo v enovit proizvodno-distribucijski sistem se je moralo razmerje prilagoditi dejanskemu stanju stroškov v združeni družbi,« so v ljubljanskem podjetju pojasnili, zakaj so razmerje med fiksnim in variabilnim delom cene za daljinsko toploto s prvotnih 30 odstotkov za fiksni in 70 odstotkov za variabilni del spremenili v razmerje 49:51. Strošek priključne moči se je povišal, strošek za dobavljeno toploto pa znižal.

Plačilo za udobje

Toda v nekaterih ljubljanskih gospodinjstvih se kljub temu sprašujejo, ali ne želi distributer s podražitvijo cene priključne moči predvsem dobro zaslužiti oziroma si zagotoviti prihodke, ki bi mu sicer ušli zaradi vse večje ozaveščenosti gospodinjstev, učinkovitejše rabe energije in energijske sanacije stavb, ki prinašajo bistveno manjšo dejansko porabo energije in je zaradi njih potrebna tudi bistveno manjša priključna moč stavbe.

V Energetiki Ljubljana namere, da bi si s podražitvijo fiksnega, od dejanske porabe energije neodvisnega dela cene za daljinsko toploto zagotovili stabilen tok denarja, niso zanikali. »Zagotovo uporabniki težje razumejo pomen fiksnih stroškov, ki zagotavljajo delovanje, obratovanje in vzdrževanje sistema, morda tudi ali predvsem zato, ker kot uporabniki s takim sistemom dejansko nimajo nobenega dela v smislu vzpostavitve, vzdrževanja, hrambe… Vsa potrebna toplota v njihove domove prihaja po vročevodnih ceveh globoko pod zemljo in jim je za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode na voljo 24 ur na dan vseh 365 dni na leto. Ker sistem deluje vse leto, pa tudi stroški nastajajo skozi vse leto,« so poudarili v Energetiki in dodali, da je s porazdelitvijo stroška priključne moči na dvanajst mesecev enakomerneje porazdeljeno tudi breme plačevanja oskrbe s toploto, ki bi sicer v zimskih mesecih še bolj obremenila gospodinjstva.