Župan Kranja Mohor Bogataj je junija 2004 samovoljno prekinil koncesijsko pogodbo z Dimnikarstvom Dovrtel, ki ga je takrat vodil Rudi Dovrtel. Bogataj je namesto kranjskega podjetja brez vsakega razpisa pripeljal dimnikarsko podjetje iz Ljubljane, ki je imelo v Kranju le poštni nabiralnik. Po 13 letih bojev za pravico bo Dimnikarstvo Dovrtel za to prejelo skupno skoraj dva milijona evrov odškodnine. Za tako vsoto se je poravnal sedanji župan Kranja Boštjan Trilar, ki je sicer v svojem programu in nastopih pred volitvami obljubil, da bo raziskal sporna početja prejšnje oblasti, a se do zdaj tega ni lotil.

»Pravniki so nam pojasnili, da je kazenski pregon zastaral, pri odškodninskem pa bi morali dokazati hudo malomarnost. To pa v tem primeru ne bi bilo izvedljivo,« je pojasnjeval Trilar. Kranj je s tem ob vsoto, ki je približno enaka vrednosti ene telovadnice, na kakršno denimo že dvajset let čakajo krajani, predvsem pa šolarji v Stražišču.

Rekordna odškodnina?

Kranjska občina se je po tem, ko je odslovljeni dimnikar začel pravno bitko, z njim dolga leta pravdala. Potem ko je izgubila najprej na ministrstvu, ki je razglasilo kranjsko prekinitev koncesije za protizakonito, se je začel sodni boj na vseh stopnjah, vključno z vrhovnim sodiščem, kjer so zahtevo za revizijo MO Kranj zavrnili, in tako so lani občani Kranja iz proračuna že plačali 866.000 evrov na račun ene od izgubljenih pravd. Samo obresti je bilo za skoraj polovico te vsote.

»Vsebinsko je sodišče v preostalih pravdah pritrdilo nasprotni stranki, zato je bilo le vprašanje časa, koliko bomo morali še plačati. Gre za vsoto 1,7 milijona evrov, ki jo je Dimnikarstvo Dovrtel zahtevalo. Odločili smo se za pogajanja in dosegli poravnavo, proračun bo plačal 1,1 milijona evrov,« je povedal kranjski župan. Tako bo pol milijona šlo iz blagajne letos, 600.000 evrov pa prihodnje leto. Znesek je bil spodnja meja, ki jo je Rudi Dovrtel nastavil kot še sprejemljivo. Mestni svet je na sredini seji tak izid poravnave sprejel in končno breme za kranjski proračun je tako skupno malo manj kot dva milijona evrov. Dimnikarsko podjetje je že ob prekinitvi pogodbe napovedalo tožbe, Rudi Dovrtel pa je v preteklosti za Dnevnik povedal, da jih je županov ukrep hudo prizadel, saj so morali odpuščati zaposlene. Danes so eno večjih dimnikarskih podjetij v državi.

Zraven prej in zdaj

Med tistimi svetniki, ki so zdaj potrdili dvomilijonsko plačilo iz občinske blagajne, so bili tudi v letih 2002–2006 Igor Velov, Jakob Klofutar, Vlasta Sagadin, Branko Grims, Bojan Homan, Janez Frelih in celo sedanji predsednik nadzornega odbora Darko Jarc. Nekateri so bili tudi v naslednjih mandatih podžupani (Homan, Velov), Mohorja Bogataja pa je na volitvah podprla tudi takratna LDS (svetniki Jelko Kacin, Janez Bohorič, Lojz Potočnik…), ki pa mu je proti koncu mandata odrekla podporo. Za izglasovano nezaupnico se Bogataj ni zmenil, tako kot zdaj njegov naslednik Boštjan Trilar ne. Zanimivo je, da se je v času županov Damijana Perneta in ponovno Mohorja Bogataja MO Kranj z dimnikarstvom neuspešno pravdala naprej, pravno službo pa je vodila Tatjana Hudobivnik. Nihče od odgovornih od leta 2004 ni skušal prihraniti škode Kranjčanom z morebitno poravnavo, nastali so tudi zajetni pravni stroški, obresti pa so zdaj skoraj enake višini glavnice.

Mohor Bogataj je bil večkrat vprašan o odgovornosti za škodo Kranju, a tudi po upokojitvi ni dajal izjav. Po smučarski nesreči v začetku letošnjega leta naj bi bilo njegovo zdravstveno stanje še vedno težko, za naše klice je bil nedosegljiv.