Po besedah predsednika krajevne skupnosti Center Kranj Aleksandra Pavšlarja je nezadovoljstvo nad načrti o urejanju prometa v središču Kranja še vedno veliko. Z zbiranjem podpisov so želeli zabeležiti razpoloženje med stanovalci, podjetniki in tudi obiskovalci mestnega jedra.

»Zbrali smo okoli 550 podpisov, ki so po mojem podlaga za to, da ponovno pripravimo srečanje z županom in predstavimo rešitve, ki naj bi jih v končni obliki vseboval tudi odlok o prometu,« je dejal Pavšlar. Slednjemu mestni svetniki na seji, kjer so odločali o osnutku odloka, niso dovolili predstaviti stališč nezadovoljnih občanov v mestnem središču.

Osnutek odloka o urejanju prometa v Kranju, ki predlaga nekatere novosti pri izstopu in vstopu z vozili v mestno jedro, kot tudi predpisuje pravice stanovalcev in podjetnikov ter s tem povezane dovolilnice, je razburil krajane središča mesta. Ti so do zdaj v javnih razpravah najodločneje nasprotovali omejitvam pri vožnji do njihovih hiš in stanovanj v središču Kranja, mestna uprava pa je obljubljala, da bo njihovim zahtevam prisluhnila. Ali bo to obljubo tudi držala, bo pokazal predlog odloka o urejanju prometa, ki ga bo mestni svet obravnaval na eni od prihajajočih sej.

Ker je odlok o prometu samo podlaga za uredbe, ki sledijo, je Kranjčane strah konkretnih posledic, ki bi jim lahko omejile vsakdanja opravila oziroma sploh dostop do prebivališč ali pa bi jim povzročile dodatne stroške. »Okolje starega Kranja bo še manj privlačno za bivanje in poslovanje, če bo odlok ostal tak, kot je napisan,« je prepričan predsednik krajevne skupnosti Center Aleksander Pavšlar.

Na stanje v starem mestnem jedru Kranja opozarjajo krajani že leta, da bodo rešili umirajoče jedro, pa so obljubljali že mnogi pretekli župani. V središču je namreč okoli 40 praznih trgovin in lokalov. Občina si s subvencijami najemnin prizadeva nekatere prostore ponovno zapolniti, a stanje se za zdaj še ni izboljšalo.