Spori med orkestrom SF in nekaterimi dirigenti so se v preteklosti že dogajali. Prav tako so se pojavljala razhajanja med vodstvom SF in zaposlenimi glasbeniki. Pa tudi razhajanje med šefom dirigentom Urošem Lajovicem in orkestrom ni novo; dejansko je že kar staro in se vleče že vrsto let. Odkar pa je bil maestro Lajovic imenovan za šefa dirigenta SF in ne več samo za gostujočega dirigenta, so se nesporazumi zaostrili do skrajnosti. Dirigent Lajovic hkrati s funkcijo šefa dirigenta opravlja tudi delo umetniškega vodje orkestra SF. To funkcijo je sprva opravljal direktor Damjanović, ki se je sam odločil delati v tej vlogi.

In tu citiram iz Dnevnika naslednje: Dnevnikov glasbeni kritik Jure Dobovišek je namreč v komentarju 15. decembra 2015, v katerem je kritičen do Damjanovićevega vodenja SF, med drugim problematiziral, da osrednjo slovensko kulturno institucijo vodi »četrtpismena oseba«. Ob presoji njegovega delovanja je zapisal tudi, da za SF Damjanović pomeni »odločevalsko katastrofo«, ob tem pa poudaril, da aktualni direktor ni primeren za vodenje te institucije.

Spora med dirigentom Lajovicem in orkestrom SF verjetno ne bo mogoče dokončno rešiti brez odstopa obeh akterjev – dirigenta in direktorja; lahko pa bi ga bilo mogoče ublažiti s konstruktivnim dialogom med vodstvom SF, šefom dirigentom Lajovicem in orkestrom. Po tem, kar se dogaja, je verjetno iskati razlog za pomanjkanje konstruktivnega dialoga v večinoma slabem Damjanovićevim vodenju SF zadnje desetletje. Direktor od samega začetka ukrepa samovoljno, despotsko in po svoje prireja oziroma interpretira statut SF, kar pa je seveda nesprejemljivo in je preseglo vse razumne meje. Ta pat položaj je neproduktiven in nemalo abonentov abonmajev SF nas je razočaranih nad delovanjem SF. Kakovost orkestra je izredna, vodstvo SF pa se je na žalost pokazalo kot nesposobno. Žal je posledično v zadnjem času zaslediti tudi precejšen osip obiska abonmajev SF, kar je mogoče pripisati predvsem neurejenim in kaotičnem razmeram v tej (s strani davkoplačevalcev financirani) ustanovi. Ministrstvo za kulturo, ki javni zavod SF financira, je s to »komedijo« (ki se na žalost vedno bolj spreminja v tragedijo) sicer seznanjeno, a odziv je bil izredno mlačen.

Poleg citiranega prispevka v Dnevniku so tudi drugi mediji pisali in poročali veliko o SF. In še en citat iz Slovenskih novic z dne 6. decembra 2016, v katerih je bilo navedeno: »Sporno je bilo že njegovo (Damjanovićevo) imenovanje, saj med drugim ni izpolnjeval pogojev. Med spornimi pomanjkljivostmi je bilo izpostavljeno neznanje tujih jezikov, pod vsako ravnjo je tudi njegov slovenski besednjak, poln kletvic. Ustanova, kakršna je SF, bi po besedah predsednice stavkovnega odbora Marine Kovše morala imeti uglednega in reprezentativnega direktorja. Omenila je tudi njegovo pomanjkljivo strategijo usmerjanja SF, ki je verjetno vir posmeha.«

Peter J. Česnik, Ljubljana