Kaj svetujete mladostnikom pri odločanju za poklic: naj sledijo svojim željam in sanjam ali naj raje upoštevajo potrebe trga dela?

Odločitev za poklic, pred katero so mladi, je ena pomembnejših v njihovem življenju. Priprava na poklicno odločitev je proces, ki se začne z zbiranjem informacij o poklicih in spoznavanjem samega sebe. Prav je, da mladi spremljajo trg dela, vendar karierni svetovalci, ki svetujemo mladim glede izobraževanja in zaposlitvenih možnosti, poudarjamo, da je treba v prvi vrsti upoštevati želje in interese posameznika.

Notranja motivacija je poleg interesa, sposobnosti in osebnostnih lastnosti ključna za uspeh in zadovoljstvo v poklicu. Delodajalce vedno prepričajo aktivni ljudje s strastjo do poklica. Glede trga dela pa je težko napovedovati, kakšen bo položaj čez pet ali deset let. Vsi se zavedamo, da sočasno z modernizacijo nastajajo novi poklici.

Kaj mora posameznik upoštevati pri izbiri šole?

Informativni dnevi, karierni sejmi, tržnice poklicev so dogodki, kjer lahko mladi dobijo ogromno informacij o izobraževalnem sistemu, šolskih in obšolskih dejavnostih… Tam lahko zberejo informacije in dobijo vpogled, kako poteka »življenje« na posamezni šoli. Izpostavljam prav informativne dneve, ki bodo jutri in pojutrišnjem, za bodoče dijake pa je bil koristen tudi Nefiksov karierni dan pred nekaj dnevi.

Ključno pri načrtovanju poklicne poti je vsekakor poznavanje interesov, sposobnosti, učnih navad, znanja, kompetenc ter sistema izobraževanja, vpisnih pogojev in tudi možnosti na trgu dela. Na odločitev o izbiri šole naj ne vplivajo bližina šole, prijatelji, starši, ampak zanimanje in sposobnosti za uspešno dokončanje programa.

Kaj naj starši naredijo, kako naj pomagajo, ko se otrok ne more odločiti ali ko ne pokaže zanimanja za nobeno od šol?

V takšnih primerih se je smiselno posvetovati s strokovnjaki. Prvi korak je šolska svetovalna služba, lahko pa se mladi po nasvete obrnejo tudi na Zavod RS za zaposlovanje, v karierna središča. Podrobnejše informacije so na zavodovi spletni strani www.ess.gov.si/ncips/cips. Na spletu (esvetovanje.ess.gov.si) lahko najdejo pripomočke za samostojno vodenje kariere ter spoznavanje interesov in osebnostnih lastnosti. Priporočamo, da mladi prepoznavajo svoje interese in poklice tudi s pomočjo računalniškega programa Kam in kako, ki je dostopen na spletu.

Včasih se zgodi, da se starši ne strinjajo z mladostnikovo izbiro šole. Kaj svetujete v tem primeru?

Karierni svetovalci se pogovorimo tako z mladostnikom kot tudi s starši. Predstavimo jim izobraževalni sistem, različne možnosti nadaljnjega študija po maturi, poklicni maturi ali zaključnih programih PTI. Poudarjam, da je tudi po končanih tehniških programih odprta možnost za študij, ne le po gimnaziji.

Pri mladih preverimo njihova zanimanja, učne navade, sposobnosti, želje in druge dejavnike, ki so ključni pri odločitvi. Starši pa so tisti, ki mladostnika dobro poznajo, so bolj izkušeni, mu svetujejo in pomagajo, zato je njihovo mnenje pomembno. Končna odločitev je mladostnikova, izbira srednje šole je prva odgovorna odločitev na njihovi karierni poti.

Nekateri dijaki po določenem času ugotovijo, da so se odločili napačno. Katere rešitve ima mladostnik na razpolago?

Odločitev je pomembna, ni pa usodna, saj so poti do določenega poklica lahko različne. Kadar je želja za vpis na določen program zelo močna, moramo mladostnika seznaniti z zahtevnostjo, specifikami in vpisnimi pogoji programa, vendar je odločitev njegova. Včasih pa se v začetku novega šolskega leta izkaže, da odločitev ni bila prava. Svetujem, da dijak poišče pomoč v šolski svetovalni službi ali pri nas v kariernem središču zavoda za zaposlovanje, kjer bodo karierni svetovalci svetovali, kako nadaljevati ali zamenjati izobraževalni program.