Anton Rop meni, da gre z vidika politične odgovornosti za opustitev nadzorne funkcije. Med pomembnejšimi elementi projekta je izpostavil tehnološki vidik. Tehnološke rešitve so bile namreč po njegovih besedah pripravljene na točno tak način, da je posel lahko dobil francoski Alstom. Navedel je tudi pravni vidik projekta in se vprašal, kdo je pripravil pogoje, ki so omogočili sklenitev tolikšnega števila aneksov k pogodbi. »Tudi če je bil to samo pravnik, mora odgovarjati za to,« je dejal in pravni vidik projekta označil za »veliko šlamastiko«.

Komisija je ugotovila, da nekdanja gospodarska ministra Radovan Žerjav (2012-2013) in Tea Petrin (2000-2002) s projektom nista bila povezana, zato so z njima opravili le neformalna pogovora. Žerjav je povedal, da vodenja ministrstva ni želel prevzeti ravno zaradi tega, ker ni želel imeti opravka s Teš 6.