Lokalna cesta Slap–Jevnica–Kresnice–Litija je vzporedna glavni cesti G2-108 med Ljubljano in Litijo. Po njej poteka lokalni in kolesarski promet, če zaprejo določeni odsek glavne ceste, pa vozila preusmerjajo na omenjeno lokalno cesto.

Občina Litija je Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo že predlagala prekategorizacijo v državno kolesarsko in turistično cesto, a brez uspeha. V vsakem primeru je cesto potrebno obnoviti in razširiti in tega se zavedajo tudi občinski veljaki.

Tudi obnovljeni del povzroča težave

»Če prekategorizacija ne bo mogoča, bo občina Litija v naslednjih letih za obnovo omenjene lokalne ceste v proračunu poskušala nameniti denar za izdelavo tehnične dokumentacije in izvedbo del, vendar brez znatne pomoči države temeljita obnova ceste ne bo mogoča,« odgovarjajo na litijski občini.

Kot je mogoče razbrati že iz vprašanja, je bil del problematične ceste že obnovljen. Gre za odsek od Trga svobode v Litiji do križišča za Veliki Vrh, za del odseka v naselju Kresnice in za odsek od Kresniških Poljan do Jevnice. Izvajalci del so bili SCT, Trgograd in Hip plus, obnova pa se je izvajala med letoma 2006 in 2009. Investicijska vrednost del je znašala okrog 2,5 milijona evrov.

Na litijski občini so zagotovili, da so bila dela opravljena skladno z izdelano tehnično dokumentacijo. Obenem dodajajo, da poznajo težave na cestišču, zaradi katerih je vožnja tam lahko zelo nevarna. »Z zadevo smo seznanjeni in smo vzdrževalcu del tudi že naročili, da zgradi dodatne štiri prepuste na odseku Podkraj–Beden, kjer voda zastaja na cestišču,« so sporočili z občine.

Protiprašna zaščita močno načeta

Glede vprašanja, ki se na nanaša na dotrajani odsek od Pogonika do Podšentjurja, pa na litijski občini pravijo, da se sicer zavedajo, da bo potrebno cestišče sanirati, vendar »žal omenjenega odseka nimamo v planu del za obnovo. Zavedamo se, da je v slabem stanju tudi odsek od Pogonika do nivojskega križanja z železniško progo v spodnjem Kresniškem Vrhu. Na tem delu je bila leta 1998 položena protiprašna zaščita, ki pa je močno načeta.«

Tudi za omenjena dela v Litiji računajo na pomoč države, saj celotne naložbe v bližnji prihodnosti ne bodo mogli pokriti z občinskim proračunom.