Naša bralka Draga Breznik iz Novega Polja v Ljubljani je zaskrbljena, ker je v občinskem glasilu prebrala, da mestni inšpektorat poziva občane, naj do konca leta odstranijo vse zabojnike za zbiranje odpadkov z javnih površin. Tistim, ki tega ne bodo storili, grozi dvesto evrov kazni. Sama ima zabojnike za odpadke na javni površini pred hišo že 45 let, torej mnogo dlje, kot velja odlok iz leta 2012, ki veleva, naj ljudje zabojnike umaknejo z javne površine.

Tudi sicer so bile razmere pred 45 leti, ko se je preselila na to lokacijo, drugačne, takrat ni bilo treba imeti treh zabojnikov, ampak le enega. Torej zdaj zabojniki zavzemajo precej več prostora kot pred leti. Draga Breznik si želi ravnati v skladu z odlokom, vendar prostora na zasebni površini, kamor bi postavila zabojnike, nima. Zanima jo, ali tudi v takšnih primerih velja zagrožena globa v višini 200 evrov.

Odlok velja za vse

»Določila odloka veljajo za vse uporabnike javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki so jim za namen ravnanja s komunalnimi odpadki tudi dodeljeni zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,« so na bralkin problem odgovorili na mestnem inšpektoratu. Dodajajo, da inšpektorat ne izvaja nadzora, ko so zabojniki postavljeni na ekološke otoke (ti so označeni) na javni površini.

Mestni inšpektorat poudarja, da ta odlok velja že nekaj let, zato menijo, da ne gre za novost. Pravijo, da je javna služba tudi o tem, kako morajo biti nameščeni zabojniki, stanovalce vsako leto sproti obveščala in na vsa gospodinjstva naslovila zloženko s pomembnimi informacijami, obvestila pa tiska tudi na hrbtno stran mesečne položnice.

Toda na mestnem oddelku za gospodarstvo pravijo, da vsako lokacijo obravnavajo individualno, zato bi se morali v primer naše bralke poglobiti, preden bi lahko razsodili, ali ji zares grozi pačilo globe. Dodajajo, da so doslej večkrat s pomočjo terenskih ogledov in drugih informacij ugotovili, da posamezniki razpolagajo z zasebnim zemljiščem, na katerem lahko uredijo zbirno mesto za komunalne odpadke.

Sicer morajo biti zabojniki za odpadke na zasebni površini nameščeni do dneva odvoza, ko jih morajo stanovalci postaviti na primerno mesto, da lahko delavci Snage te odpadke naložijo in odpeljejo. »Z uporabo individualnih posod, ki so do dneva odvoza nameščene na zasebni površini ter v prostoru za shranjevanje zabojnikov zaprtega tipa, imajo uporabniki možnost kontrolirati tako vsebino kot tudi količino odpadkov. S tem se tudi prepreči odlaganje odpadkov mimoidočih občanov in se uporabniki izognejo morebitnim kaznim v zvezi z nepravilnim odlaganjem odpadkov,« pojasnjuje mestni oddelek za gospodarstvo.

Bralka lahko preveri možnost odkupa zemljišča

Naša bralka je od občine pripravljena tudi odkupiti štiri kvadratne metre zemlje, na katero bi postavila zabojnike. Ali je to v njenem primeru mogoče, lahko izve na mestnem oddelku za ravnanje z nepremičninami, kjer lahko preverijo možnost odkupa v konkretnem primeru. Medtem na občini na splošno pojasnjujejo, da načeloma občina ne more prodajati zemljišč, ki po prostorskem aktu predstavljajo javne površine.