Kranjski svetniki so na predlog župana Boštjana Trilarja nedavno sprejeli pravilnik o tem, kako bodo letos delili javni denar iz proračuna športnim društvom in klubom. Nekatere od njih je močno razburil 29. člen novega pravilnika, predvsem zaradi svojevrstne »prisile« včlanjevanja v Športno zvezo Kranj. Slednja ima po besedah predsednika Tadeja Peranoviča 23 članov, po zagotovilih mestne občine Kranj je vanjo vključenih »blizu 70 odstotkov vseh športnih klubov in društev«. Po starem pravilniku pa je denar iz proračuna prejelo 59 športnih društev in klubov.

Vehovčevo imenovanje preporod zveze

Dolgoletni športni delavec, ki se boji izpostaviti v javnosti, a njegove podatke hranimo v uredništvu, pojasnjuje, da se je športna zveza že pred leti močno zamerila športnikom in zato tudi njena ponovna ustanovitev ni privabila športnih klubov. »Zdaj si je politika izmislila prisilo, ki ji ni para v Sloveniji in dejansko pomeni, da boš dobil okoli 15 odstotkov več denarja, če se boš včlanil v športno zvezo, ki članov doslej ni uspela pridobiti s svojo dejavnostjo. Zame je taka prisila politike sramotna,« je ogorčen.

Leta 2013 ustanovljena Športna zveza Kranj, ki se na spletni strani predstavlja z edino javnosti znano dejavnostjo – organizacijo Festivala športa, ne sodi med ravno majhne porabnike javnega denarja. V zadnjih dveh letih je prejela 44.000 evrov proračunskih sredstev. Časovno to sovpada z imenovanjem Borisa Vehovca za podžupana, odgovornega za družbene dejavnosti, Vehovec je bil do prevzema te funkcije predsednik Športne zveze. Za kaj točno so prejeli denar, na portalu erar (aplikaciji za prikaz porabe javnega denarja) ni razvidno, saj so si nakazila v septembru in oktobru lani sledila v nekaj dneh z zneski, manjšimi od 2000 evrov, kar po pravilih spletnega portala protikorupcijske komisije ne terja izpisa točne vsebine plačila. Tudi pri večjih zneskih pa je bilo plačilo izvedeno zgolj na podlagi zahteve športne zveze, naslovljene na občinski zavod za šport. Ta je bil tudi dejanski plačnik Festivala športa, ki ga je sicer s svojimi zaposlenimi tudi pomagal pripraviti.

Računsko sodišče ne pozna takega primera

Računsko sodišče brez predhodne revizije takega razdeljevanja javnega denarja ne ocenjuje, so pa sporočili, da »se v izvedenih revizijah še ni srečalo s podobnim primerom«. Občina ima sicer pravico, da proračunski denar deli z ustreznim pravilnikom, ki ga je mestni svet sprejel s spornim 29. členom.

Na kranjski občini so na naša vprašanja o »prisili« včlanjevanja klubov, če želijo več denarja iz občinske malhe, odgovorili, da je pravilnik s tako vsebino sprejet in pomeni spodbudo društvom, da sodelujejo v krovni občinski zvezi kot soustvarjalci športne politike. Pravilnik naj bi odražal prizadevanje občine, da ima, kot odgovarjajo, »konsistentnega partnerja« na tem področju.