»Nemogoče,« je bil komentar mestne svetnice Barbare Gunčar, članice vplivne kadrovske komisije mestnega sveta v Kranju, na informacijo o kadrovskih manevrih v Kranjskih vrtcih, največjem javnem zavodu te vrste v državi. Čeprav sta svet zavoda in kadrovska komisija za novo direktorico že podprla Mojco Pelcel, se je v zadnjih dneh zgodil preobrat.

Svet javnega zavoda je do tega tedna vodil Marjan Podgoršek, član SD in sekretar na kmetijskem ministrstvu, po preteku mandata pa so na seji za novega predsednika soglasno izbrali mestnega svetnika Jakoba Klofutarja, nekdanjega podžupana in soustanovitelja stranke župana Boštjana Trilarja. In če je pod Podgorškovim vodstvom še veljalo, da ima podporo za direktorico Pelclova, je svet pod Klofutarjevim vodstvom izbral Teo Dolinar, ki je zdaj ravnateljica Osnovne šole v Preddvoru. »Res je, a to je le izbor, in ne imenovanje. Soglasje mora dati ministrstvo, potem svet imenuje direktorico. Res pa je, da sem zdaj izbrana jaz,« je dejala Dolinarjeva, Pelclova pa za nas ni bila dosegljiva.

Zagate s kandidatkami za vodenje zavoda se vlečejo od odstopa vodje kadrovske komisije Beti Jenko (Več za Kranj), ko komisija v okrnjeni zasedbi ni dala podpore nobeni kandidatki, na seji sveta konec oktobra pa je svet z večino 20 svetnic in svetnikov spet podprl Pelclovo. »Imam informacijo, da so bili potem na seji sveta zavoda prav predstavniki Mestne občine Kranj proti Pelclovi, ki jo je svet podprl. Kaj se torej dogaja?« je javno vprašanje, naslovljeno tudi na župana Boštjana Trilarja, včeraj postavil mestni svetnik Zoran Stevanović.

Klofutar ni odgovoril

Ker smo s klicem nekdanjega poklicnega podžupana Klofutarja zmotili v službi, nas je zaprosil za pisno vprašanje – a odgovora včeraj nismo dobili. Klofutar je sicer moral na eni od sej sveta poslušati očitke, da ni dobro, da je kot eden od staršev tudi predstavnik občine v svetu zavoda, čeprav dejansko zakonodaja tega ne preprečuje. Klofutar je sicer z mesta podžupana odstopil na začetku Trilarjevega mandata zaradi suma koruptnosti, takrat je razpadla tudi prej močna Trilarjeva koalicija. Od njega smo pričakovali zlasti pojasnilo o dvojni vlogi pri kadrovanju: kot mestni svetnik je sodeloval pri odločitvi za eno, kot predsednik sveta Kranjskih vrtcev pa je dejansko podprl drugo kandidatko.

Kranjski vrtci, ki jih obiskuje 1700 otrok in imajo kar 300 zaposlenih, so sicer v slabem položaju. Vrtcem je pred časom računsko sodišče izreklo negativno mnenje, a so potem odpravili nepravilnosti. Že nekaj let pa se soočajo z dejstvom, da je otrok več kot pa prostora v vrtcih, poleg tega so kadrovsko podhranjeni. Županu Boštjanu Trilarju do zdaj ni uspelo razrešiti te težave.