Kranjski mestni svet je sprejel 60 milijonov vreden proračun za prihodnje leto. Svetniki so izglasovali tudi amandma župana Boštjana Trilarja, ki vsebuje možnost dviga sejnin. »Ne gre za avtomatično povečanje, ampak za možnost. Sejnine so v Kranju precej nizke,« je včeraj pojasnil Trilar.

Precej več pomislekov je v mestnem svetu znova požel projekt ureditve novega Gasilskega trga s klopcami in pitnikom. Trilar je pred pol leta osebno predlagal odkup stavbe v Tomšičevi ulici, kjer naj bi ta trg uredili in za katero lastnica zahtevata okoli 180.000 evrov. Poslopje je v slabem stanju, zato so mnogi svetniki že ob predstavitvi projekta opozarjali na previsoko ceno nepremičnine, a je župan odkup ocenil kot pravo priložnost in projekt Gasilski trg ohranil tudi v proračunu za leto 2017.

Niti vloge niso poslali

A usoda projekta Gasilski trg je kljub temu še vedno negotova. Po veljavnih predpisih in celo občinskem odloku spomeniške stavbe v Tomšičevi ulici ni mogoče porušiti. Na kranjski Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine po zagotovilih Nike Leben občina ni poslala niti uradne vloge, da bi jim strokovno pojasnili, kako je z rušenjem zaščitenega objekta. Nam so na zavodu pojasnili, da če bodo želeli na občini zaščiten objekt odstraniti, bodo morali soglasje dobiti od ministrstva za kulturo.

Na kranjski občini so nam pojasnili, da bodo za vlogo zaprosili po uskladitvi idejne zasnove, ki so nam jo pokazali že letos poleti in je nastala v mandatu župana Damijana Perneta. Za javnost je župan Trilar junija izjavil, da so se svetniki odločili, da stavbo občina kupi in jo plača »v treh obrokih v tem in prihodnjih treh letih«.

Projekt v mestnem jedru je po svojem obsegu zanimiv zato, ker so svetniki pred sprejemom proračuna komaj našli dodatnih deset tisočakov za igrišča ob osnovni šoli Predoslje, bujna razprava pa se je vnela tudi ob načrtovanem igrišču za pse, ki naj bi prav tako stalo deset tisočakov. Svetnik Bojan Homan je pred sprejemom proračuna opozoril tudi na to, da so Krajevni skupnosti Bitnje odvzeli okoli 1000 evrov za vzdrževanje igrišč, ki so jih sami zgradili. Toda župan ga je zavrnil s pojasnilom, da igrišča lahko vzdržuje tudi občinski koncesionar, če jih krajevna skupnost ne more. Šef mestnih financ Mirko Tavčar je ob vseh novih predlogih z žalostnim glasom zatrdil, da ni na razpolago dobesedno nič dodatnih sredstev.