Ljubljanski svetniki so potrdili odlok, ki upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib podeljuje javnemu podjetju Snaga. Občina bo zdaj morala s Snago skleniti še koncesijsko pogodbo, saj bo šele potem začelo teči petletno obdobje, v katerem bo javno podjetje upravljalo krajinski park. Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev se bo občina s Snago lahko dogovorila za podaljšanje obdobja upravljanja.

Snaga bo upravljalka od leta 2018

Čeprav se je sprva pričakovalo, da bo Snaga upravljanje parka prevzela že z letom 2017, pa odlok o koncesiji razkriva, da se bo upravljanje začelo z letom 2018. Za prvo leto upravljanja naj bi Snaga potrebovala pol milijona evrov, ki jih bo iz proračuna zagotovila Mestna občina Ljubljana.

Kot enega izmed virov, s katerimi lahko v prihodnosti Snaga financira svoje dejavnosti v krajinskem parku, pa odlok o koncesiji predvideva tudi vstopnine, višino katerih določi mestni svet. In prav ta zapis v odloku je sprožil največ vprašanj in kritik.

Vstopnine le za vodenje in programe

Ker ni jasno, za kakšne vstopnine gre, je svetnica Združene levice Nataša Sukić predlagala, da se iz odloka vstopnine črtajo, saj bi odlok s tem odpiral »pot za omejitev javnega dostopa na območje parka«. Skrbi jo namreč, da bi na podlagi tega določila v odloku Snaga lahko v prihodnosti obiskovalcem krajinskega parka zaračunavala vstopnino. To bojazen so povzeli tudi nekateri mediji.

A na občinskem oddelku za varstvo okolja so zatrdili, da uporabnikom parka, to je sprehajalcem, tekačem, kolesarjem in drugim obiskovalcem, nikakor ne nameravajo zaračunavati vstopnine v park. Pojasnili so, da s tem določilom zgolj odpirajo možnost, da bi bilo nekoč v prihodnosti mogoče zaračunavati vstopnino za »na primer vodene oglede parka, tematske poti ali vstopnino v programski del informativnega centra«. Ob tem pa so na oddelku za varstvo okolja dodali, da se bo »o morebitnih vstopninah za prej navedene storitve v organizaciji upravljalca razpravljalo šele, ko bodo te storitve dejansko na voljo«, saj krajinski park za zdaj nima niti informativnega centra ali tematske poti, strokovna vodenja pa bo Snaga lahko začela pripravljati šele, kot bo zaposlila ustrezne strokovnjake.

»Če je vstopnina na območju krajinskega parka mišljena na primer le za vodene oglede ali vstop na prireditve, potem predlagam, da župan do seje sveta vloži amandma, s katerim precizira namene vstopnine,« je pred sejo mestnega sveta predlagala Sukićeva, da bi se izognili morebitnim nesporazumom.