V največji opozicijski stranki SDS so se za vnovično interpelacijo zoper Kopač-Mrakovo odločili po nedavni sodbi vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da je bil odvzem koroških dečkov, ki ga je izpeljal Center za socialno delo (CSD) Velenje, nezakonit. Sodišče je ugotovilo tudi, da so bile babici koroških dečkov kršene ustavne pravice. Ministrica Kopač-Mrakova je po besedah poslanke SDS v primeru koroških dečkov opustila dolžno ravnanje kot pristojna ministrica, ki mora zagotavljati, da državni organi in nosilci javnih pooblastil v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otroki skrbijo za korist otrok in celovitost družinske skupnosti.

Kopač-Mrakova je v odgovoru na interpelacijo opozorila, da so podpisniki interpelacije pomešali pristojnosti posameznih organov in jo pozivajo k vmešavanju v postopke mimo pooblastil, kar bi lahko razumeli kot napeljevanje k storitvi kaznivih dejanj. »Vsebina interpelacije temelji na konkretnem primeru dveh mladoletnih otrok, v katerem upravni oziroma sodni postopki še niso končani,« je dejala ministrica in poudarila pomen pravice do zasebnosti, ki je v primeru otrok še posebej pomembna, in jasno ločnico med koristmi otrok in babice. »Odločanje o pravicah otrok ni bilo predmet tega sodnega spora, pač pa je sodišče odločalo o pravicah babice,« je pojasnila. Sodišče je po njenih besedah ugotovilo, da je bila babici kršena ustavna pravica do družinskega življenja, ni pa ugotavljalo morebitne kršitve pravic otrok in tudi ne njihovih koristi.

Koalicija: Interpelacija je zloraba

»Drži, da sta bila dečka odvzeta na zelo neprimeren način, a to ni krivda ministrice, ki jo imate danes na žaru,« je opozoril vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša. Poudaril je tudi, da je serijsko vlaganje interpelacij, kar počne SDS, ne le neproduktivno in patetično, ampak že smešno. Ministrica Kopač-Mrakova je ocenila, da tako prva kot tudi druga interpelacija pomenita zlorabo instituta interpelacije. »Namen interpelacije je očitno rušenje zaupanja državljanov v socialne ustanove in diskreditiranje mene kot ministrice,« je še dodala.

Proti interpelaciji so se izrekle vse tri koalicijske stranke, pa tudi ZL, čeprav je nezadovoljna z delom ministrice. Poslanec ZL Miha Kordiš je ministrici očital zavestno protisocialno politiko, ki socialno državo zožuje na fizični minimum, na drugi strani pa je poudaril, da SDS z interpelacijo zlorablja nesrečno družinsko zgodbo. Tudi poslanka NSi Iva Dimic je Kopač-Mrakovi očitala zgrešeno socialno politiko, dejala pa je tudi, da je ministrica »osebno odgovorna za to, da postopki in posegi v družine, kadar so ogrožene otrokove koristi, niso celovito in primerno urejeni«.