Po podatkih Ekvilib inštituta, ki je včeraj podelil osnovne in polne certifikate družini prijazno podjetje, se je v postopek pridobivanja certifikata družini prijazno podjetje do zdaj vključilo 250 podjetij. To pomeni, da ima okoli 80 tisoč zaposlenih, ki delajo v teh podjetjih, možnost z različnimi ukrepi doseči boljše ravnovesje med delom in družino.

Osnovni certifikat družini prijazno podjetje ima 91 podjetij, polnega pa 116. Med njimi je tudi podjetje Lotrič Meroslovje, večkratna gorenjska gazela in bronasta gazela 2012, ki redno preverja tudi kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo v okviru Dnevnikovega izbora Zlata nit.

»Bistvo našega uspeha je v nas – ljudeh. Ki radi delamo to, kar delamo. In ustvarjamo z ljubeznijo. Zato se že od vsega začetka vsak dan trudimo uskladiti poslovno in zasebno življenje. Vključitev v skupino družini prijaznih podjetij je tako pomenila zgolj dopolnitev ukrepov, ki smo jih že izvajali,« je pojasnila Tatjana Jelenc iz podjetja Lotrič; zaposleni v podjetju imajo skupaj 33 otrok.

Leta 2013 so s pridobitvijo osnovnega certifikata za družini prijazno podjetje opredelili 11 ukrepov. Med njimi je izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, »saj smo vodje tisti, ki razvijamo vrednote in etiko ter s svojim delovanjem dajemo zgled. Pomembne so tudi raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, ki so vedno znova vir koristnih informacij ter smernic za prihodnje. Sicer pa našim zaposlenim za lažje usklajevanje družine in dela omogočamo začasno izmenično delo od doma,« je med drugim naštela Tatjana Jelenc.

Ob sprejemanju ukrepov na poti do polnega certifikata pa so uvedli tudi posvete o prihajajočih spremembah, ki so pomembne za zaposlene. Dobra komunikacija je temelj povezanosti sodelavcev in njihove zavezanosti podjetju, so prepričani v Skupini Lotrič, ki skupaj zaposluje že 110 ljudi. Glede na sedanji trend razvoja storitev in izdelkov bodo v podjetju v bližnji prihodnosti zaposlovali sodelavce z znanjem s področja mehatronike, inženirje elektrotehnike in strojne inženirje, strokovnjake s področja bioznanosti v povezavi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. To nakazuje, da se pospešeno pripravljajo na industrijo 4.0.

Certifikat družini prijazno podjetje podeljuje Ekvilib inštitut. Po analizah odgovorov zaposlenih v podjetjih s certifikatom se je za 63 odstotkov zaposlenih usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja izboljšalo. Ekvilib inštitut je prakse iz Slovenije že začel prenašati v tujino. Kot je pojasnila Petra Hartman iz inštituta, bodo v Estoniji prihodnji teden izobraževali prve svetovalce, ki bodo certificirali estonska podjetja po slovenskem vzoru. »Prav tako smo certifikat začeli širiti v Srbijo, kjer bo že v kratkem certifikat prejelo prvo podjetje,« pojasnjuje Hartmanova, ki poudarja, da jim slovenska podjetja poročajo tudi o pozitivnem vtisu, ki ga certifikat družini prijazno podjetje naredi na njihove poslovne partnerje. »Pogosto za certifikat vedo tudi potencialni zaposleni, ki v ta podjetja prihajajo na zaposlitvene razgovore, in certifikat sprejemajo kot dodano vrednost podjetja.« Sicer pa v podjetjih pobudo za certifikat najpogosteje dajo kadroviki, pobudniki pa so tudi menedžerji, ki jih k temu spodbudijo bodisi poslovni partnerji bodisi podjetja iz njihove panoge, opažajo v inštitutu.