Le redka podjetja želijo v sorazmerno kratkem času po korenitejših organizacijskih in kadrovskih spremembah vedeti, ali so na novo zastavljena smer in izvedeni ukrepi pravi. V Avto-moto zvezi Slovenije so se slabi dve leti po zamenjavi vrhnjega menedžmenta, posodobitvi vodenja, uvedbi novih delovnih metod ter krepitvi kompetenc za delo s strankami odločili storiti prav to. S sodelovanjem v Zlati niti bodo preverili, ali je njihov pristop k razvoju kadrov primeren, obetajo pa si tudi izmenjavo dobrih praks z drugimi podjetji.

»Pričakujemo tudi dodatne ugotovitve, do katerih morda sami neposredno ne moremo priti. Želimo redno preverjati napredek, hkrati pa bi radi zaposlenim zagotovili vpliv na izboljšave, ki jih potrebujemo z vključitvijo vseh v AMZS,« poudarja Lucija Sajevec, direktorica AMZS, ki je to mesto zasedla decembra 2014, prej pa je vodila center varne vožnje AMZS na Vranskem. V AMZS so se odločili za številne posodobitve, ki podpirajo strategijo družbe do leta 2020.

Brez zavzetih zaposlenih ne morejo biti še boljši

»Zavedamo se, da so poleg uveljavljene blagovne znamke naš največji potencial zaposleni. Svoje storitve želimo še izboljšati, predvsem pa je naša želja, da so v skladu s smernicami na področju mobilnosti. To pa lahko dosežemo samo z zelo motiviranimi in proaktivnimi sodelavci. Sodelovanje v Zlati niti nas bo dodatno spodbudilo k spremembam in izboljšavam, ki jih želimo doseči v naslednjih letih,« je poudarila Lucija Sajevec.

V preteklih dveh letih so uvedli spremembe v organiziranosti AMZS, zaposlili so nekaj novih strokovnjakov in si zastavili ambiciozne cilje – tako pri posodobitvi vodenja, informacijski prenovi poslovanja kot pri razvoju potenciala zaposlenih. Veliko energije in časa namenjajo uvajanju novih metod dela, sodelovanju med vodji in zaposlenimi ter predvsem krepitvi kompetenc za delo s strankami.

»Napredek pri delovanju zaposlenih že zaznavamo. Veliko pozornosti namenjamo svojim vrednotam, med katerimi še posebej poudarjamo zaupanje in spoštovanje. Ugotavljamo, da tako vodje kot zaposleni zelo cenimo tovarištvo pri delu. Letna anketa, pri kateri je sodelovalo približno 60 odstotkov zaposlenih, nas opogumlja, saj rezultati kažejo, da smo motivirani in samozavestni, saj imamo dovolj znanja in veščin za doseganje zastavljenih ciljev. Seveda pa to ne pomeni, da nimamo možnosti za izboljšave. Učinkovitost zaposlenih pa nikakor ni edino merilo. Naše poslanstvo je tudi povečanje varnosti v cestnem prometu, zato zelo cenimo prispevek zaposlenih pri tem. Če smo uspešni, zagotavljamo večjo varnost vsem udeležencem v cestnem prometu in tako opravljamo tudi svojo družbeno odgovorno vlogo.«

Lastna akademija

AMZS v svojih 20 enotah po vsej Sloveniji skupaj zaposluje 345 ljudi, njihovo število pa se bo v prihodnje še povečalo. Trenutno je povprečna starost zaposlenih 44 let. Ob posodobitvi organiziranosti AMZS, katere korenine segajo v leto 1948, ko je 10 avto-moto društev s 1850 člani ustanovilo Avto-moto zvezo Slovenije, so se odločili za postavitev lastne akademije.

AMZS se bo letos torej pridružila družbi velikih podjetij, ki želijo sistematično izboljševati in meriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. V Zlati niti 2015 je sodelovalo 10 velikih podjetij, povprečna ocena zaposlenih pa je znašala 3,53, kar je manj kot v Zlati niti 2014, ko je bila ta 3,7, in podobna kot v Zlati niti 2013, ko so zaposleni kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo v povprečju ocenili s 3,52.

Ocene sicer niso idealne in nihajo, kar lahko pripišemo tudi različnim sodelujočim podjetjem v posameznih letih, gredo pa vseeno proti prav dobremu uspehu. Pohvalno je, da slovenska podjetja skrbijo za odnose in se zavedajo njihovega pomena in vpliva na uspeh podjetja. Temu pritrjujejo tudi rezultati raziskav Zlata nit, ki sporočajo, da je dober odnos med podjetjem in posameznikom pri sodelavcih cenjen, saj prispeva k skupnemu uspehu in ponuja oporo tudi v negotovih časih. Podjetja ga lahko plemenitijo s spodbujanjem in zagotavljanjem možnosti za osebno rast in razvoj posameznikov. Na drugi strani pa lahko uporabljajo prakse, ki prispevajo k ozaveščanju o prispevku in vlogi posameznika v delovnem okolju in h kakovosti njegovega dela ter življenja. Drži namreč, da se dober glas o podjetju širi in privablja nove odlične sodelavce ter ohranja zavzetost obstoječih. Ti pa so ključ za uspeh podjetja.