V zadnjih 50 letih so se povprečne temperature višale tako hitro, kot še nikoli, odkar jih merijo. Strokovnjaki pravijo, da se trend le še slabša – 15 od 16 najbolj toplih let v 134 letih, odkar jih Nasa meri, se je zvrstilo od leta 2000 dalje. In čeprav nekateri kritiki trdijo, da se je stanje na tem področju v zadnjih letih umirilo in se je rast temperatur upočasnila, številne študije kažejo, da ni tako. Povprečna temperatura ozračja se je namreč v zadnjih 150 letih povišala za okoli 0,6 stopinje Celzija, če ne bomo zmanjšali toplogrednih izpustov v ozračje, pa bi se lahko v prihodnjih desetletjih povišale še za od 1,5 do 4,5 stopinje Celzija.

Na britanskem Guardianu pišejo, da lahko z melodijo včasih povemo veliko več kot s podobo ali besedo, zato so 150 let globalnega segrevanja ponazorili s skladbo. Višje kot so bile temperature v določenem letu, višji toni so uporabljeni. In glasnejša kot je določena nota, več ogljika je bilo tisto leto izpuščenega v ozračje.

Ni naključje, da se simfonija zaključi dramatično.