V občini Domžale lahko občani še do sredine naslednjega tedna podajo na občino svoja mnenja in predloge glede imenovanja nove ulice v Stobu in preimenovanja dela Ulice 7. avgusta v Dobu.

Novo ulico v krajevni skupnosti Venclja Perka v domžalskem naselju Stob med Ljubljansko cesto, ulico Tabor in železniško progo Ljubljana–Kamnik, ki je deloma že komunalno opremljena in predvidena za pozidavo, naj bi po prvotnem predlogu občine poimenovali Stoboušak, po nekoliko dopolnjenem predlogu komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pa Stobovšak.

Kot so povedali na občini, omenjeno območje v Stobu urejajo celostno. Ker pa prve gradnje že tečejo, so se že soočili tudi z vprašanjem določitve naslova teh objektov. Predlagano ime Stobovšak so povzeli po lokalnem poimenovanju potoka Stobušaj, ki je nekoč izviral v Stobu. Tekel je proti jugu, kar se v današnjem prostoru zazna le še po liniji dreves in v parcelni strukturi, so razložili. Dodali so, da bo nova cesta v končni podobi tvorila zanko s priključkom na Ljubljansko cesto in ulico Tabor. Imena Stobovšak na topografskih kartah Gursa niso zaznali, med lokalnim prebivalstvom pa naj bi bilo ime še živo in dokaj prepoznavno. Uporabljajo ga tudi za enoto urejanja prostora v planskih dokumentih občine.

Trg svetega Martina bo prostor srečevanja

Predlog za nov Trg svetega Martina v naselju Dob, prav tako v občini Domžale, je podala župnija Dob. Predlagali so, da bi v Trg sv. Martina povezali preimenovana objekta na Ulici 7. avgusta s hišnima številkama 23 in 25, ki skupaj s cerkvijo v Dobu, ki je posvečena sv. Martinu, ter župniščem, kaplanijo, manjšimi sakralnimi objekti in pokopališčem tvori zaključeno celoto tržnega značaja. Ta že zdaj služi kot prostor srečevanja in druženja lokalnega prebivalstva.

Geodetska uprava republike Slovenije predlaganim spremembam ne nasprotuje. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pa je za oba predloga novih uličnih imen predlagala manjši dopolnitvi. Ime Stoboušak naj bi se tako po njihovem predlogu raje glasilo Stobovšak. Tako je bilo namreč v preteklosti zapisano ime potoka tudi v Krajevnem leksikonu Dravske banovine in katastrskem načrtu iz leta 1867. Pri predlaganem imenu Trg sv. Martina pa so predlagali, da se namesto okrajšave v imenu trga besedica sv. izpiše v celoti in trg poimenuje Trg svetega Martina. Vsi stroški, ki bodo nastali zaradi določitve imena ulice v Stobu in preimenovanja dela Ulice 7. avgusta, bodo bremenili pobudnike in lastnike objektov v območju sprememb. av