Skozi vrata ajdovske Lavričeve knjižnice je julija vsako minuto in pol stopil nov bralec. V 19 delovnih dneh je knjižnico obiskalo skoraj 6000 takšnih obiskovalcev, ki so si kakšno knjigo izposodili, vrnili ali podaljšali izposojo. Največjo gnečo so imeli 25. julija, ko jih je v eni uri obiskalo več kot 100 obiskovalcev. Če bi šteli vse obiskovalce, ki obiščejo knjižnico, a si nič ne izposodijo, pa bi se mesečno verjetno približali 10.000 obiskovalcem.

»Nekateri pridejo v knjižnico zgolj zato, da preberejo časopis, se udeležijo delavnic, delajo na računalniku, brskajo po internetu. Nekateri pridejo na kavo, na klepet, posedet v družbo, polistat po revijah,« pojasnjuje Artur Lipovž, direktor Lavričeve knjižnice. Tudi obseg izposojenega gradiva je v juliju poletel v nebo. V povprečju so si obiskovalci na dan izposodili, vrnili ali podaljšali 2286 enot gradiva. Knjižnica ima sicer na voljo 158.000 enot gradiva in okrog 7760 aktivnih članov.

Čez poletje se obisk knjižnice vedno nekoliko poveča, a takšne številke so ajdovske knjižničarke in knjižničarje letos vendarle nekoliko presenetile. Da pa takšna statistika ni sama po sebi umevna, med vrsticami pove Lipovž, ko našteva, katere dejavnosti vse izvajajo v knjižnici. Deseto leto sodelujejo v akciji Primorci beremo, čez poletje so za bralce pripravili stojnico poletnega branja, ob potoku Hubelj nedaleč od knjižnice v branje ponujajo revije, časopise in knjige, s knjigami mamijo obiskovalce ajdovskega bazena. Tudi hiške mimobežnice po parkih so se lepo prijele. Na poletnih delavnicah pa so letos gostili okrog 200 otrok in prav toliko odraslih.

Lipovž ob tem opozori na njihovo prostorsko stisko in na to, da je nakup knjig za knjižnice iz leta v leto dražji in zato težavnejši. Država jim za to namenja manj sredstev kot pred leti, zato so veseli, da se vsaj lokalna skupnost drži dogovora o sofinanciranju. »Glede na razmere, kot jih poznam drugje, moram reči, da naši občini ustanoviteljici Ajdovščina in Vipava solidno skrbita za knjižnico,« pravi Lipovž. Letos so jim ajdovski občinski svetniki po treh letih prizadevanj prisluhnili tudi v želji, da bi centralno ajdovsko knjižnico tehnološko posodobili s sodobnimi načini izposoje in vračila knjig. Z rebalansom proračuna so jim namenili polovico sredstev za nakup knjigomata.