Družbeno odgovorno ravnanje dolgoročno pripomore tudi k boljšemu poslovanju podjetij in organizacij ter k večji zavzetosti zaposlenih. Na to opozarja vedno več menedžerjev, poleg tega pa tudi vse več mladih zaposlenih od delodajalcev pričakuje, da bodo spoštovali etiko pri delu in si prizadevali za trajnostni razvoj podjetja. Teh tem se je dotaknil tudi mednarodni forum kadrovskih menedžerjev (HR forum), ki je v že tradicionalni organizaciji IEDC – Poslovne šole Bled potekal pretekla dva dneva, na njem pa so razpravljali kadrovski menedžerji in strokovnjaki iz 17 držav.

Obravnavali so najnovejše dosežke na področju družbene odgovornosti, etike in trajnostnega razvoja, pri čemer so se ukvarjali tudi z vprašanjem, ali je upravljanje kadrov odgovorno za etiko in trajnostni razvoj v podjetju. »Vznika nova poslovna paradigma: cilj menedžmenta je ustvarjati dobiček in dodano vrednost za družbo kot celoto. Vloga upravljanja kadrov pri tem pa je razvijati nove poslovne voditelje, ki bodo sposobni voditi organizacije na trajnosten način,« so bili enotnega mnenja udeleženci.

Na mednarodni ravni je sicer 8381 podjetij podpisalo zavezo Društva Združenih narodov za trajnostni razvoj, od tega je 5989 podjetij lani objavilo poročilo o napredku, vendar pa samo 457 podpisnikov poroča, da so dejansko vpeljali dobre prakse,« ugotavlja Mollie Painter-Morland, predstojnica Coca-Coline katedre za trajnostni razvoj na IEDC – Poslovni šoli Bled. Razmere se bodo začele spreminjati, saj digitalizacija omogoča boljšo obveščenost in »bodo vsi deležniki hoteli vedeti, kaj korporacije počnejo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj se vse bolj kaže kot strateška prednost podjetij,« je poudarila Painter-Morlandova.

Poseben sklop foruma so namenili vzpostavitvi učinkovitega sistema obvladovanja prevar. »Svetovna statistika kaže, da organizacije, ki nimajo ustreznega varovalnega sistema, v povprečju izgubijo pet odstotkov prihodkov na leto. S pojavom žvižgačev se je ta odstotek zmanjšal za polovico, saj največ prevar odkrijejo prav žvižgači, ki so med najučinkovitejšimi v boju priti prevaram,« je poudarila Tina Kolenc Praznik iz družbe Deloitte. jpš