Prijava na forum je odprta na spletnem mestu, kjer se nahaja tudi več informacij o programu foruma. Več informacij o dogodku si lahko preberete tudi na spletnem mestu www.iedc.si/hrf ali pokličete na telefonsko številko 04 579 25 56.