Evropski trg dela se sooča predvsem z dvema izzivoma, staranjem delovne sile in kot posledico migracijskih tokov vstopom mlajših generacij, tako imenovanih milenijcev, na trg dela. Gre za rojene med letoma 1980 in 1993, ki bodo do leta 2030 predstavljali 75 odstotkov svetovne delovne sile, ugotavlja stroka. Vprašanji, kako se gospodarstvo sooča s temi izzivi in kakšne so sodobne politike upravljanja človeških virov, bosta rdeči niti letošnjega mednarodnega kadrovskega foruma, ki bo v četrtek in petek potekal na IEDC-Poslovni šoli Bled.

Tudi letos bo blejski kadrovski forum gostil tuje strokovnjake, ki bodo govorili o praksi razvoja kadrov brez hierarhije in različnih metodah coachinga. Iz japonskega podjetja Fujitsu se bo dogodka udeležil njegov podpredsednik Kentaro Iijima, ki bo predstavil tako imenovani coaching samega sebe in sodelavcev. Prav tako bo posebne metode coachinga, ki jih je razvil sam, predstavil Kanadčan Phil LeNir, vodja HR za jugovzhodno Evropo pri IBM, Janis Kutrakis pa bo predstavil izsledke raziskave o milenijcih.

Prinašajo metodo coachinga samega sebe

Mednarodni kadrovski forum IEDC-Poslovne šole Bled bo s tem v slovenski prostor prinesel novost v razvoju menedžerjev, in sicer omenjeni coaching samega sebe in sodelavcev. Metodo pri svojem delu uporablja več kot 15.000 menedžerjev iz podjetij, kot so Cirque Du Soleil, Nissan, Syngenta AG, Fujitsu, Cathay Pacific Airways, Brother Canada in Lufthansa, pojasnjujejo organizatorji dogodka in dodajajo, da coaching samega sebe menedžerjem omogoča ustvarjanje učečega okolja znotraj podjetja in opolomočenje njegovih zaposlenih.

LeNir, direktor organizacije CoachingOurselves, je svojo metodo coachinga samega sebe razvil leta 2007 v sodelovanju s svetovno znanim gurujem menedžmenta Henryjem Mintzbergom, Iijima pa jo je vpeljal v Fujitsu, vodilnega ponudnika poslovnih rešitev informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki zaposluje približno 170.000 ljudi po vsem svetu. »Coaching samega sebe in sodelavcev je dragocena metoda, ki omogoča 'osamljenim' menedžerjem, da razmislijo o svojem delu in se o tem iskreno pogovorijo s svojimi sodelavci,« pravi Iijima, ki bo bo na HR-forumu skozi praktične vaje prikazal, kako metoda deluje. Osredotočil se bo na srednji menedžment, saj ravno ta predstavlja najučinkovitejšega nosilca sprememb v podjetju, je prepričan.

Ian Sutherland, prodekan na IEDC, profesor menedžmenta in pianist, bo coaching demonstriral s pomočjo glasbe. »S pomočjo glasbenega zbora Carmen Manet iz Kranja bom udeležence popeljal v samo srčiko vodenja. To vajo sem zdaj izpeljal že približno stokrat, največkrat za seminarje po meri podjetja in znotraj študija MBA na IEDC, in vedno znova so ljudje navdušeni nad izjemno intimnostjo, ki se ustvari med njimi in člani zbora. Gre za metaforo med vodjem in dirigentom, ki nas popelje v bistvo vodenja: kako lahko skupaj ustvarimo nekaj novega,« napoveduje Sutherland.

So milenijci res tako zelo drugačni kadri?

Milenijci oziroma kadri brez hierarhije bodo v ospredje prišli drugi dan foruma, ko bodo zbranim menedžerjem o njihovem vključevanju v podjetje predavali Marko Majer iz podjetja Mayer McCann, Maja Bunčić, HR-koordinatorka v podjetju Delta Holding Srbija, in Janis Kutrakis, vodja HR za jugovzhodno Evropo v podjetju IBM. Koutrakis bo predstavil izsledke multigeneracijske raziskave, izvedene na delovno aktivnih prebivalcih iz 12 držav, z naslovom Resnica o načinu dela milenijcev.

Z raziskavo IBM razblinja nekatere mite o mladih, češ da so ti leni, sebični, a po drugi strani celo bolj razgledani od svojih starejših kolegov. Izsledki raziskave namreč kažejo, da si predstavniki vseh treh generacij, tako milenijske kot generacije x in baby boom generacije, na delovnem mestu želijo podobnih stvari, denimo finančne varnosti in prijaznega delovnega okolja. Prav tako milenijci kljub načeloma večji nagnjenosti k digitalnemu svetu še vedno postavljajo v ospredje učenje novih veščin od ljudi, ne računalnikov, službe pa menjajo iz istih razlogov kot starejše generacije in ne zato, ker bi v delu iskali večjo strast.

A kljub vsemu je ta generacija delovne sile odrasla v pomembni digitalni revoluciji in podjetja tega kapitala v prihodnje ne bodo več smela zanemarjati, kako ga vključevati v strategijo podjetja, pa bo na HR-forumu razkril kadrovski strokovnjak Janis Kutrakis.