Reseda je hitrorastoče podjetje s sedežem v Novi vasi pri Markovcih, s čimer dokazuje, da gazele lahko uspešno poslujejo praktično kjer koli. Primarna dejavnost podjetja, ki ga vodi Damjan Habjanec, je CNC-obdelava kovin, proizvodnja in zelo kompleksna montaža kovinskih izdelkov, konstruiranje, 3D-modeliranje in načrtovanje proizvodnih procesov v kovinarski stroki.

Z računalniško vodenimi stroji za obdelavo kovin izdelujejo dele in komponente za specialne stroje za končno obdelavo lesa, ki vključuje kar 400 komponent, dele in komponente za vakuumske črpalke ter dele in sklope za ostrostrelske puške. Šestdeset odstotkov prihodkov ustvarijo v segmentu specialnih strojev za obdelavo lesa, četrtino pa s komponentami za vakuumske črpalke.

Med njihovimi kupci so podjetja iz evropske vesoljske industrije, za katera izdelujejo dele in komponente za vakuumske črpalke, ki se uporabljajo za krmilne sisteme satelitov in vesoljskih simulatorjev na Zemlji. Primerljiv proizvod lahko danes izdelajo samo še štiri druga podjetja na globalni ravni. Gre za tako imenovani CRYO-proces.

Podjetje sta leta 2003 ustanovila Damjan Habjanec in Srečko Žgeč, odločena, da bo njuno podjetje specializirano za srednje- in maloserijsko proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Ker sta bila oba zaposlena drugod, sta najprej v svojem podjetju delala popoldne in ponoči ob podpori študentov. Habjanec je sedaj odgovoren za prodajo in kadrovanje, Žgeč pa vodi celoten logistični sistem in sistem naročil, ki obsega 1200 različnih prodajnih artiklov.

Uspešno so prebrodili tudi krizo leta 2009, ko jim je zaradi manjših naročil pri njihovem glavnem kupcu promet upadel za kar 70 odstotkov. Po letu 2010 si podjetje intenzivno prizadeva prodreti na trg vakuumskih črpalk in orožarske industrije. Leta 2008 se je podjetje preselilo na enotno lokacijo v Novo vas pri Markovcih, saj je prej delovalo na treh lokacijah.

Podjetje ima za seboj preizkušnje, ki so ga utrdile in preoblikovale v skoraj popolnega izvoznika. Doma namreč proda komaj odstotek izdelkov in storitev. Njegova glavna trga sta Avstrija in Nemčija, od lani pospešeno osvajajo švicarski trg.

Podjetje je med letoma 2010 in 2015 doseglo zavidljiv indeks rasti prodaje, saj ta znaša 339. Lani so ustvarili 2,4 milijona celotnih prihodkov, za letos pa načrtujejo tri milijone prihodkov.

Za obvladovanje vseh procesov v podjetju imajo že vzpostavljen obsežen informacijski sistem, vzpostavljajo pa tudi brezpapirno poslovanje. Sicer pa podjetje vzgaja svoj kader in načrtno vlaga v izobrazbo mladih. Nedavno so zaposlili diplomanta mehatronika. jpš