Šolski center Celje bo v četrtek prizorišče izbora savinjsko-zasavske gazele, pete regijske gazele, ki se bo 19. oktobra na prireditvi Slovenska gazela 2016 potegovala za naziv zlata gazela. Pred podjetji Petre, Plastika Skaza in Mega M, ki so letos nominirana za regijsko gazelo, je vnovič velik izziv, saj so gazele te regije do zdaj prejele največ zlatih gazel, v 15 letih kar šest.

Gazele, ki so se po indeksu rasti prodaje med letoma 2010 in 2015 uvrstile na seznam 100 najhitreje rastočih podjetij, so v tej petletki ustvarile 1329 novih delovnih mest, prodajo povečale za 211 odstotkov, dodano vrednost pa za 175 odstotkov. Regijske gazele so po kazalniku verjetnosti preživetja nekoliko bolj tvegane, saj ta znaša 76 (največ je 100), za regijsko gospodarstvo pa samo 46, kar je najmanj od šestih regij. Je pa res, da je kazalnik tokrat nekoliko višji, saj je lani znašal za gazele 64, za regijsko gospodarstvo pa samo 44.

Letos na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij po indeksu prihodkov med letoma 2010 in 2015 ne najdemo prav veliko do zdaj prepoznanih gazel. Še najvišje je PGM Hotič, ki je na petem mestu. Poleg letošnjih nominirancev so na seznamu najhitreje rastočih še gazele Marovt, gazela regije v letu 2004, Baumüller Dravinja, ki je bila nominiranka za regijsko gazelo leta 2014 in 2015, Dat-Con, zlata gazela leta 2006, in Biomasa Rok Suhadolnik, s. p, lanski nominiranec za regijsko gazelo.

Najvišje na seznamu je velenjski Gorenje Projekt, katerega indeks rasti med letoma 2010 in 2015 znaša kar 2581 in ga lani na seznamu 100 najhitreje rastočih sploh ni bilo. Za njim je najbližje trojica podjetij: Čepin iz Vojnika, AG-montaža s sedežem v Celju in KIT-AK iz Rogaške Slatine, ki je bila na lanskem seznamu najhitrejših in tik pod vrhom, na katerem je bila Biomasa Rok Suhadolnik, s. p.

Največ gazel s seznama najhitreje rastočih podjetij ima sedež v Celju (23), sledijo Litija z osmimi, Šentjur in Žalec s po sedmimi ter Trbovlje in Slovenske Konjice s po petimi. Druge gazele so raztresene po vsej savinjsko-zasavski regiji.

Savinjsko-zasavska regija

GVIN in Dnevnik

PODATKI

100 NAJHITREJE RASTOČIH PODJETIJ

REGIJA

1329

– 988

Novoustvarjena delovna mesta

100 NAJHITREJE RASTOČIH PODJETIJ

REGIJA

v odstotkih

250

211 %

200

175 %

150

109 %

100

50

10 %

7 %

0

– 2 %

rast števila delovnih mest

rast prodaje

rast dodane vrednosti

– 50