V okviru Dnevnikovega izbora Gazela 2016 bo v četrtek, 22. septembra, regijski izbor potekal v Novi Gorici. V Šolskem centru Nova Gorica bodo med nominiranimi podjetji DAPZ, K. M. K. BOX in ORO MET izbrali gazelo primorsko-notranjske regije. Ta bo kot tretja finalistka od šestih regijo predstavljala na finalnem izboru, ki ga Dnevnik pripravlja 19. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Z velikimi pričakovanji smo tudi letos oblikovali seznam sto najhitreje rastočih podjetij primorsko-notranjske regije, ki je nastal po indeksu rasti prodaje med letoma 2010 in 2015. Na vrhu seznama je portoroška skupina P & P, sledijo Alpen iz Brd, podjetje Zamet iz občine Bloke, koprska CID – čistilne naprave, ki je bil lani povsem na vrhu seznama, in Aluks. Na seznamu je vrsta že prepoznavnih gazel, ob letos nominiranih gazelah še Kolektor Koling, Postojnske mesnine, Mahle Letrika Bovec in Smarteh.

Primorske gazele so v zadnjem petletnem obdobju na novo zaposlile 1274 ljudi in tako poskrbele za 71-odstotno rast števila novoodprtih delovnih mest, kar je najmanj od vseh šestih regij, medtem ko je primorsko-notranjska regija izgubila 1062 delovnih mest. Spodbudnejši trend je zaznati pri rasti prodaje, saj so gazele prodajo dvignile za kar 204 odstotke, regija pa za šest odstotkov. Dodano vrednost so gazele dvignile za 146 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za desetino.

Sto najhitreje rastočih podjetij regije ima tokrat nekoliko nižji, a še vedno visok kazalnik verjetnosti preživetja. Znaša namreč 81 (od največ 100), kar je nekaj manj kot lani, ko je znašal 83, za regijo pa 51, kar je malenkostno več kot lani, ko je znašal 50.

Centri gazelje moči se letos v primerjavi z lanskim letom niso bistveno spremenili. Hitrorastoča podjetja so razmeroma enakomerno porazdeljena po vsej regiji. Petina podjetij s seznama sto najhitreje rastočih podjetij v regiji ima sedež v Kopru, kar je nekaj več kot lani, ko smo jih našteli 17, 14 podjetij ima svojo upravo v Novi Gorici, deset odstotkov v Ajdovščini, sledijo Postojna, Sežana in Piran. Po eno gazelo pa imajo na Blokah, v Loški dolini in Bovcu.

Primorsko-notranjska regija

GVIN in Dnevnik

PODATKI

100 NAJHITREJE RASTOČIH PODJETIJ

REGIJA

1274

– 1062

Novoustvarjena delovna mesta

100 NAJHITREJE RASTOČIH PODJETIJ

REGIJA

v odstotkih

250

204 %

200

146 %

71 %

150

100

50

10 %

6 %

0

− 2 %

rast št. delovnih mest

rast prodaje

rast dodane vrednosti

– 50