Prezračevanje

Poglejmo najprej klasično grajeno streho, z izolacijo med škarniki. Vzrok, da prihaja do pregrevanja stanovanja v mansardi, je, da toplota prehitro prehaja skozi streho in se potem ujame v prostor. Prva rešitev in nujni ukrep je učinkovito prezračevanje, ki je predpogoj za ohranjanje prave temperature tudi pri bolje izoliranih strehah. Pri tem gre za fazni zamik toplote, ki je različen. Če znaša vsaj deset ur, potem lahko zvečer mirno odpremo okna in dosežemo, da se streha ponoči začne ohlajati. Naj vas ob tem opozorimo na učinkovito prezračevanje. Optimalno ga boste dosegli s prepihom in strešnimi okni, vendar morajo biti ta obvezno zaščitena z zunanjimi senčili, ki so preprosta in relativno poceni zaščita pred vročino.

Fazni zamik

Naj razložimo še fazni zamik, ki je hitrost prehoda temperature skozi material. Denimo poleti se temperatura na zunanji strani objekta giblje nekako v sinusni krivulji. Narašča in potem počasi pada. Če bi dali termometer na notranjo stran, v stanovanje, in opazovali, kdaj se notranja temperatura začne dvigati, ker je toplota prišla skozi izolacijo, bi ugotovili razliko v času med eno in drugo krivuljo. To je fazni zamik.

Če imamo deset ur faznega zamika, to pomeni, da se bo temperatura v stanovanju začela dvigati morda ob šestih popoldne. Vendar pa se ob sončnem zahodu in padcu zunanje temperature toplotni tok obrne in streho lahko začnemo hladiti.

Termotop

Če debelina izolacije med škarniki po zahtevah pravilnika o učinkoviti rabi energije ne zadošča, toplotno in požarno izolacijo med njimi nadgradimo z izolacijskim ploščami za izolacijo nad škarniki. Nekako najbolj poznane in tudi priljubljene so izolacijske plošče iz kamene volne Termotop. Kamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotnimi in požarnimi izolativnimi lastnostmi zagotavlja odlično dodatno zaščito. Paroprepustne izolacijske plošče v strešni konstrukciji zagotavljajo optimalno gradbeno fizikalno sestavo. V tem primeru tako rekoč ni mogoče, da bi v konstrukciji prihajalo do navlaževanja, predvsem pa je tudi fazni zamik daljši (pri tem ne navajamo ostalih tehničnih podrobnosti in sestavnih delov strehe, kot so različne folije …).

Betonska streha

Še boljšo zaščito pred poletno vročino pa dosežemo z betonsko streho. Preprosto povedano: naredimo »steno« na strehi, jo dobro izoliramo in dobimo res dobro zaščito pred toploto. Tukaj je dobra izvedba še pomembnejša, saj lahko ob nepravilni pride do toplotnih mostov, je pa to ena dražjih in tudi izvedbeno daljših gradenj strešne toplotne izolacije.

Ne glede na vse, obdobje streh brez izolacije je že davno mimo, prav tako pa tudi streh z izolacijo le med škarniki. Zato je danes ob morebitni obnovi strešne kritine, se pravi njeni zamenjavi, nujno urediti tudi izolacijo strehe. Prednost sanacije z zunanje strani je v tem, da ni treba rušiti obstoječih notranjih opažev. Z uporabo ustreznih materialov lahko vse potrebne sloje vgradimo z zunanje strani, torej v okviru sanacije kritine, dobri izvajalci pa bodo poskrbeli tudi, da jih med delom ne bo ujel dež. Ne le z upoštevanjem vremenske napovedi, ampak tudi z vsemi ukrepi, da odprto streho z različnimi folijami zaščitijo pred dežjem. (mp)