Pomanjkanje ugodja v mansardi je mogoče hitro občutiti. Pozimi stanovanja nikakor ni mogoče ogreti. Poleti je temperatura pod streho znatno višja kot v drugih etažah objekta. Za nameček pa se ob vetrovnem vremenu toplota zraka razmeroma hitro spreminja. Celo brez spremljanja porabe kuriva hitro zaznamo, da se velik del toplote izgublja. Ste vedeli, da se ob neustrezni toplotni izolaciji skozi streho izgubi kar 30 odstotkov toplote? Zaradi tega so stroški ogrevanja občutno višji.

Hitrejše ogrevanje poleti in ohlajanje pozimi

In zakaj do slednjega sploh prihaja? Odgovor je preprost. Poševne strehe so zaradi svoje velike površine v večjem stiku z zunanjo temperaturo. In ker so običajno montažne, torej sestavljene iz različnih slojev in materialov, lahko hitro pride do težav. Če je sestava neustrezna, če niso vgrajeni vsi potrebni sloji z ustreznimi lastnostmi ali pa je izvedba neustrezna, se podstrešja poleti hitreje segrevajo in pozimi hitreje ohlajajo od drugih prostorov. Če imamo betonsko streho, ki jo izoliramo iz notranje strani, ta poleti deluje kot dodatno grelno telo, pozimi pa kot akumulator hladu.

Za vse pa ni kriva le izvedba. Dom pod streho nevede nudimo tudi drugim stanovalcem, kot so miši ali kune, ki se v volneni toplotni izolaciji najraje zadržujejo in v njej lahko naredijo veliko škode. Toplotni mostovi, ki s tem nastajajo, povzročajo slabši izkoristek energije, na kar moramo biti pozorni tudi, če neuporabno podstrešje šele spreminjamo v bivanjske prostore.

Vloga toplotne izolacije

Če razmišljate, da bi iz neuporabnega podstrešja ustvarili nove stanovanjske prostore ali iščete rešitev, kako bi podstrešni prostor sanirali, upoštevajte preprost nasvet: natančnost in premišljenost pri izvedbi se lahko zelo obrestujeta. Najbrž si ne želite že v začetku poletja vključevati klimatske naprave, samo zato, da bi lahko razgrete prostore ohladili? Pozimi pa navijati termostata, ker prostora nikakor ne morete ogreti?

Tudi poševna streha zato zahteva ustrezen sloj toplotne zaščite. Predstavljamo si jo lahko kot odejo, ki jo uporabljamo za spanje. Če jo položimo na kožo, nas bo grela. V trenutku, ko jo umaknemo stran od telesa, med kožo in odejo spustimo hladen zrak in začne nas zebsti. Zelo podobno je tudi v primeru, če bi z odejo pokriti zaspali na prostem, kjer piha. Že ob manjšem pišu vetra bi nas zazeblo, zato bi v tem primeru morali za spanje izbrati material, ki ga ne prepiha, denimo obleči anorak ali spati v spalni vreči. Enako je tudi pri objektih, kjer toplota ob neučinkoviti zaščiti strehe hitreje prehaja in se prostor hitreje ogreva in ohlaja, kot je pričakovano.

Kako enostavno sanirati podstrešni prostor

Sanacije strehe se lahko lotimo na več načinov. Da pa bi bila odločitev o posegu kar najbolj optimalna, pred izvedbo nujno preverimo ali so uporabljeni vsi zaščitni sloji, kako debeli so, v kakšnem zaporedju si sledijo in kakšni so kakovost materiala in način ter kakovost izvedbe. Na osnovi ugotovljenega stanja izvedemo potrebne ukrepe. Če zaznamo, da je nujna celovita prenova, upoštevamo pravila, ki veljajo za novogradnje. Če pa kritina ni dotrajana in objekt še vedno ščiti pred okoljskimi vplivi, se lahko ob ustrezni izbiri materialov odločimo tudi za izolacijo notranjih prostorov. Takšna sanacija ne zahteva večjih gradbenih posegov.

Toplotno izolacijo v obliki plošč enostavno pričvrstimo na obstoječe notranje stene, kar pomeni, da lahko prostor saniramo tudi postopoma, neodvisno od tega, ali v njem v tem času bivamo. In ker delo poteka iz notranje strani, nismo omejeni z vremenskimi razmerami. Izvedba notranje izolacije nam tako omogoči, da na enostaven način in nizke stroške močno izboljšamo ugodje bivanja v podstrešnem prostoru. Zaradi nje lahko postane enako energijsko učinkovit kot toplotno izolirani prostori v drugih etažah. To pa ne vpliva samo na nižji strošek ogrevanja, ampak nam sanje o idiličnem podstrešnem prostoru končno tudi zares približa.

Vir: energijskiscit.si