Izbor gazele dolenjsko-posavske regije bo potekal v Šolskem centru Novo mesto, ki se tudi letos lahko pohvali z nekaj več kot 3100 dijaki rednega srednješolskega izobraževanja. Pričakujejo okoli 900 vpisanih študentov v programe višje strokovne šole in prav toliko vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih. Šolski center po prepričanju direktorja Štefana Davida dosledno sledi novostim in tesno sodeluje z lokalnim in širšim gospodarstvom.

Poleg štirih srednjih šol, to so Srednja strojna šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja zdravstvena in kemijska šola ter Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, v šolskem centru delujejo tudi Enota za izobraževanje odraslih, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. V novem šolskem letu 2016/2017 so vpisali 50 dijakov več kot prejšnje šolsko leto. Na Srednjo strojno šolo je vpisanih 578 dijakov, na Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo 949, kar 1122 dijakov je vpisanih na Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo in 456 na Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo.

»Z zavestjo, da je poleg znanja pomembno mladim ponuditi tudi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno in samostojno gradili svoje osebnosti, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje, soustvarjamo šolo, ki je prepoznavna ne le po kakovostnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se pri nas izobražujejo za različne poklice. Prizadevamo si postati šola, ki jo odlikuje duh sodelovanja med učitelji in mladimi, saj se zavedamo, da le tako lahko ustvarimo šolo učenja za življenje,« opisuje vizijo šolskega centra direktor David.

Kar 85 odstotkov dijakov, ki se šolajo v 30 različnih srednješolskih programih, se odloči za nadaljevanje šolanja. Tudi dijaki srednjega poklicnega izobraževanja šolanje nadaljujejo v programu PTI, nato pa izpopolnjujejo svoje znanje v različnih smereh, ki jih redno in izredno ponuja višja šola, in sicer lahko izbirajo med sedmimi različnimi programi: strojništvo, elektronika, varstvo okolja in komunale, logistično inženirstvo, informatika, lesarstvo in kozmetika. Prednost šolskega centra je torej tudi v tem, da omogoča nadaljnji študij po vertikali navzgor. Najpogosteje se takoj po poklicni šoli zaposlijo pečarji, polagalci keramičnih oblog in zidarji, saj je povpraševanje po teh poklicih veliko.

Ker je uspešno sodelovanje z gospodarstvom nujnost, mora šola znati prisluhniti potrebam lokalnega in širšega gospodarstva, kar se kaže tudi v programih, ki jih šola izvaja in v konstantnem sodelovanju s podjetji, ki dijakom in študentom med drugim zagotavljajo opravljanje obvezne prakse, pripravo seminarskih in diplomskih nalog. Tako Šolski center Novo mesto sodeluje z več kot 200 podjetji in podjetniki. Ena od največjih možnosti je, da so dijaki na praktičnem usposabljanju pri njih. Tam jih spoznajo in jim ponudijo ugodnosti za sodelovanje, nadaljnje izobraževanje in končno zaposlitev. Najboljši dijaki oziroma dijaki, ki so za določena področja še posebno talentirani, sodelujejo v različnih razvojnih projektih, tekmovanjih, srečanjih in podobno. Na dogodkih so navzoče tudi gospodarske družbe in podjetniki, ki navežejo stike oziroma prvi stik za morebitno prihodnje sodelovanje.

»Ugotavljamo, da se dijaki in njihovi starši pred vpisom v določene izobraževalne programe skrbno pozanimajo o možnostih bodoče zaposlitve. Enako velja za vpis študentov v programe višje strokovne šole. Zaradi krize v gradbeništvu in lesarstvu je vpis v te programe zelo majhen,« poudarja direktor Štefan David.

Po njegovem mnenju je gostovanje izbora Gazela dolenjsko-posavske regije, ki bo v Šolskem centru Novo mesto, izredno pomemben dogodek, kjer se bodo z najboljšimi podjetji srečali njihov dijaki in študentje – bodoči strokovni delavci v teh podjetjih. »Hkrati gre za potrditev dobrega sodelovanja naše šole z gospodarstvom in promocijo naših izobraževalnih programov oziroma našega šolskega centra.«