Povečan obseg poslovanja v gazeli Elvez, ki za avtomobilsko industrijo izdela 90 odstotkov svoje proizvodnje, je sprožil tudi velike potrebe po novih strokovnih kadrih. V naslednjem nekajmesečnem obdobju načrtujejo zaposlitev več novih sodelavcev, predvsem na ključnih tehničnih strokovnih mestih. V višnjegorski gazeli, ki je specializirana za izdelavo kabelske konfekcije in tehničnih izdelkov iz plastičnih mas in metalizacije, je trenutno zaposlenih 160 ljudi.

Zaposlili bodo vodjo izmene v 3- ali 4-izmenski proizvodnji brizganja plastike in montaže za zahtevno avtomobilsko industrijo. Kandidati naj imajo med drugim tehnično izobrazbo IV./V. stopnje in vsaj pet let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.

Potrebujejo tudi strokovnjaka za proizvodni proces za kabelsko konfekcijo. Kandidati naj imajo VI. do VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri (strojna ali elektro) ter vsaj pet let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih. Na področju tehnologije potrebujejo vodjo, ključni pogoji za kandidate, ki želijo na to delovno mesto, pa so podobni kot pri proizvodnem procesnem menedžerju za kabelsko konfekcijo. V svojo ekipo bi Elvez rad sprejel tudi razvojnega tehnologa, tako v proizvodnji kabelske konfekcije kot tudi razvojnega tehnologa na področju kakovosti za obvladovanje procesov. Poleg zaposlitve preddelavca v procesu brizganja plastike pa zaposlijo še proizvodno-procesnega tehnologa na obeh proizvodnih programih.

Zaposlitve so za daljše časovno obdobje, zaradi zahtevnosti področja dela pa morajo kandidati pred zaposlitvijo uspešno opraviti bodisi 3- bodisi 6-mesečno preizkusno obdobje.

Zaposleni na ključnih strokovnih mestih morajo obvezno poznati tudi standarde in zahteve avtomobilske industrije, od vseh kandidatov pa pričakujejo aktivno znanje angleščine ali nemščine ter poznavanje osnovnih in strokovnih računalniških programov. Ključne pa so osebnostne lastnosti, kot so timska naravnanost, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost in želja po znanju in napredku. Sicer pa najtežje dobijo sodelavce za delovna mesta, ki zahtevajo tehnična strokovna specializirana znanja, predvsem s področja delovanja sistemov in procesov avtomobilske industrije. »Premalo je primerno usposobljenih kadrov z dovolj praktičnega znanja,« pravi Simona Petrič, direktorica podjetja.

Prijave sprejemajo do 17. oktobra na elektronskem naslovu zaposlitev@elvez.si ali po klasični pošti na sedež uprave podjetja v Višnji Gori.

Lani so v Elvezu ustvarili dobrih 16,4 milijona evrov in prihodke v primerjavi z letom prej povečali za četrtino. Za letos načrtujejo okoli 17,5 milijona evrov prihodkov od prodaje. jpš