Ministrica Maja Makovec Brenčič naj bi po junijskih zapletih z naročanjem novih učbenikov za šolske sklade založbam obljubila, da jim bodo do začetka tega tedna poslali popravljen seznam naslovov in pravilno število učbenikov, ki jih bodo zamenjali na šolah, zatrjuje glavna direktorica založbe Rokus Klett Maruša Kmet. Tako naj bi založbe lažje načrtovale natise in ponatise učbenikov. Ministrstvo tega kljub številnim prošnjam in pozivom ni storilo, očitke pa vseeno zavrača.

»Koliko učbenikov bomo natisnili oziroma ponatisnili, načrtujemo na pamet. Če jih bomo natisnili preveč, bo to naš problem, če jih bomo premalo, bo to tudi problem učencev in šol,« se jezi Kmetova. Kot pravi, je berila za peti razred ponekod že zmanjkalo, vsaj osem njihovih učbenikov pa je takšnih, da je težko oceniti, ali jih imajo na zalogi ravno prav ali premalo. »To bo pokazal prihodnji teden, ko prodaja običajno poskoči. Lahko jih zmanjka, za ponatis učbenika pa potrebujemo približno dva tedna.« Kmetova dodaja, da je ministrstvu prejšnji teden poslala več elektronskih sporočil s prošnjo po posredovanju obljubljenih podatkov, med drugimi direktorju direktorata za osnovno šolstvo Gregorju Mohorčiču, a ji ta ni niti odgovoril.

Ministrstvo smo vprašali, zakaj niso izpolnili ministričine obljube in kdaj jo bodo, če jo bodo. Navsezadnje je tako v interesu založb kot ministrstva, da učencem zagotovijo učbenike pravočasno. Odgovor ministrstva je kar nekoliko nenavaden.

Na ministrstvu so zapisali, da so podatke o namerah nakupov šol (iz programa Trubar) založnikom poslali junija, ti podatki, ki vključujejo nakup učbenikov za drugo in tretje triletje, pa da se niso spremenili. Šole, so dodali, so pri nakupih avtonomne, držati se morajo dogovorjenih sredstev, dejansko nabavljene učbenike pa bodo po veljavni metodologiji v program vnesle šele konec avgusta. To vse pa pomeni – tako ministrstvo –, da ne morejo predvideti, katere in koliko učbenikov bodo šole letos dejansko zamenjale.

Nenavaden je ta odgovor zato, ker obide pomembno dejstvo – da bo količina nabavljenih učbenikov bistveno manjša od namer. To pa zato, ker je ministrstvo spomladi popolnoma napačno ocenilo, koliko denarja bo potrebovalo za načrtovano zamenjavo neveljavnih in dotrajanih učbenikov za drugo in tretje triletje.

Okrožnica na okrožnico...

Kot je znano, so šole do roka (10. junija) napovedale za skupno 5,7 milijona evrov vredne zamenjave; ta seznam so nato dobile založbe. Izkazalo pa se je, da namerava ministrstvo za ta namen porabiti le dobre tri milijone evrov. Zato je šolam sredi junija z novo okrožnico naročilo, naj zamenjajo samo učbenike za drugo triletje, in sicer v okviru odobrenih sredstev. A tudi pri tem ni ostalo. Šole so učbenike za tretje triletje sicer zamenjevale že lani, toda vse tega niso storile. Zato je ministrstvo šolam poslalo še tretjo okrožnico, v kateri so šolam naročili, naj nujno zamenjajo vse učbenike za tretje triletje, ker ti v novem šolskem letu po sklepu pristojnega strokovnega sveta ne bodo več veljavni, za drugo pa le, če jim bo ostalo še kaj denarja. Na šolah so tako morali sredi junija ponovno pregledati učbenike, spet sklicati učiteljske aktive in (ponekod) staršem povedati, da so prehitro kupili nove delovne zvezke, saj bodo še naprej uporabljali stare učbenike za drugo triletje, ki jim veljavnost poteče šele prihodnje leto. »Učbenika za glasbo ponekod preprosto ne bodo uporabljali ali pa bodo šole neveljavne učbenike umaknile s Trubarja in jih uporabljale kot učbenike 'za na klop',« trdi Kmetova.

Ponatis septembra

Dr. Miha Kovač iz založbe Mladinska knjiga k temu dodaja, da so založniki ministrici že novembra lani predlagali, naj popišejo stanje v Trubarju, a tega niso hoteli narediti, češ da imajo točne podatke. »Izkazalo a se je, da so imeli hudo netočne podatke. Glede na zahtevke šol so se ušteli za dva milijona evrov.« Kovač predvideva, da bodo podatki o nakupih šol znani v začetku septembra, tedaj pa bodo lahko založbe dotisnile učbenike, ki jih bo morebiti zmanjkalo. Povsem drugače meni predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan: »Založniki se obnašajo, kot da je ministrstvo njihov servis. Če v Mercatorju zmanjka kruha, ne iščejo krivcev na ministrstvu, ampak pri svojih načrtovalcih.« Po Pečanovem mnenju bi morale založbe bolj ceniti to, da je ministrica Maja Makovec Brenčič po dolgem času le zagotovila denar za obnovo učbeniških skladov. Letos bo za to namenila tri milijone evrov.