Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič naj bi danes pojasnila letošnjo zmedo pri zamenjevanju neveljavnih učbenikov v učbeniških skladih. Neuradno pa smo izvedeli, da se je ministrstvo zavezalo, da bo zagotovilo dovolj denarja, da bodo lahko osnovne šole zamenjale vse neveljavne učbenike – to so praviloma učbeniki za tretje triletje. To naj bi včeraj ministrica zagotovila članom delovne skupine za učbenike.

Pozorni na vsako šolo posebej

V ta namen naj bi na ministrstvu do 30. septembra izračunali vrednosti vseh učbeniških skladov in pregledali vse sezname predlaganih učbenikov za zamenjavo – za vsako šolo posebej torej. Če bo potrebnega več denarja, kot ga je na voljo zdaj (3,2 milijona evrov), ga bodo poskušali zagotoviti.

Kot je znano, je ministrstvo februarja in maja letos šolam naročilo, naj zamenjajo vse neveljavne učbenike za drugo in zlasti tretje triletje, saj šole učbenikov od 7. do 9. razreda, ki niso skladni z učnimi načrti, v prihodnjem šolskem letu ne bodo smele več uporabljati. Nato so jim 24. junija poslali novo okrožnico, naj v skladu z načrtom menjave učbenikov, sprejetim leta 2015, zamenjajo le učbenike za drugo triletje.

Šole oziroma skrbniki učbeniških skladov so se znašli v hudih škripcih. Sezname so morali sestaviti na novo, čeprav so ponekod staršem pred tem že sporočili, katere učbenike in delovne zvezke bodo uporabljali v novem šolskem letu. Marsikateri starši so delovne zvezke tudi kupili. A zmede še ni bilo konec. Teden dni kasneje (30. junija) so šole dobile novo okrožnico, v kateri so od šol tokrat zahtevali, da v okviru sredstev, ki jih imajo na voljo, »primarno« zagotovijo menjavo učbenikov za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. Ob tem so šole opozorili, da lahko v skladu s prehodnimi določbami pravilnika o potrjevanju učbenikov v novem šolskem letu uporabljajo tudi neveljavne učbenike za prvo in drugo triletje.

Več učencev, več učbenikov

Kot nam je povedala Maruša Kmet iz založbe Rokus Klett, je do velikega razkoraka med najavljenimi potrebami šol in sredstvi, ki jih je za menjavo učbenikov predvidel direktorat za osnovno šolo, prišlo tudi zato, ker so šole poleg menjave neveljavnih učbenikov predlagale tudi zamenjavo še veljavnih, a fizično iztrošenih učbenikov. Skrbniki šolskih skladov morajo zdaj ponovno premisliti in izračunati, katere učbenike naj predlagajo za zamenjavo. Kmetova pravi, da po njenih informacijah zelo pazijo na to, da bodo v čim večji meri ostali tisti učbeniki in delovni zvezki, ki so jih že sporočili staršem. Ponekod se bodo zahtevam ministrstva prilagodili tudi tako, da bodo zmanjšali število potrebnih učbenikov. Teh so predvideli več, ker bo jeseni v šolah sedelo 4000 učencev več kot letos, česar ministrstvo, kot kaže, tudi ni upoštevalo. Nekateri naši sogovorniki z ministrstva ob tem vztrajajo, da brez dodatnih proračunskih sredstev ne bo mogoče doseči, da bi šole prihodnje šolsko leto poučevale le po veljavnih, z učnimi načrti usklajenimi učbeniki.