S prodajo več kot polovice naložb na pred leti oblikovanem seznamu 15 podjetij, namenjenih privatizaciji, se je na račun države in Slovenskega državnega holdinga (SDH) doslej nateklo okoli pol milijarde evrov. Levji delež sta prispevali kupnini za Aerodrom Ljubljana in Novo KBM, ki sta bili hkrati v večinski lasti države, tako da se je večina privatizacijskih evrov stekla v proračun.

Deset odstotkov kupnine je država postavila na stran za pokojnine prihodnjih generacij, preostali izkupiček, natančneje nekaj več kot 330 milijonov evrov, pa namenila zmanjševanju dolga. Naj ob tem zgolj omenimo, da se je dolg državnega proračuna samo lani povečal za 1,3 milijarde evrov, na dobrih 27 milijard, in da je samo v sedmih mesecih letošnjega leta proračunski primanjkljaj že presegel 600 milijonov evrov.

Na demografski sklad čaka slabih 37 milijonov

Ne seznamu zaključenih prodaj, ki ga je objavil SDH, po višini kupnine tako Aerodrom Ljubljana kot Nova KBM znatno izstopata. Za prvega je upravljalec frankfurtskega letališča plačal slabih 235 milijonov evrov, za mariborsko banko pa sklad Apollo skupaj z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) 250 milijonov evrov. Obema naložbama je skupno tudi to, da sta bili v primerjavi z drugimi, kjer je imel deleže SDH, v večinski lasti države. Sredstva od kupnin za Aerodrom Ljubljana in Novo KBM, kjer je imela država 50- oziroma 100-odstotni delež, so se tako stekla tudi na poseben račun finančnega ministrstva, kjer to v skladu z zakonom o SDH hrani denar za nastajajoči demografski sklad. Kot so nam pojasnili na ministrstvu, se je na omenjenem posebnem računu doslej zbralo 36,9 milijona evrov, poleg kupnin omenjenih dveh naložb pa sodi sem tudi kupnina od prodaje Adrie Airways, za katero je družba 4K Invest odštela simboličnih 100.000 evrov.

Spomnimo, da se za demografski sklad namenijo le kupnine od naložb v lasti Republike Slovenije, ne pa tudi tiste v lasti SDH. Slednje ostanejo na holdingu, ki ima, kot pojasnjujejo na ministrstvu, svoje lastne finančne obveznosti oziroma dolgove, ki jih mora odplačevati.

Več kot polovico porabili za Savo

Na seznamu SDH je med zaključenimi prodajnimi postopki mogoče najti še Letriko, Žito, Helios, Fotono, Adrio Airways Tehnika in Elan, pri čemer velja omeniti, da je kupnina za slednjega dejansko predstavljala vračilo državne pomoči v višini 12 milijonov evrov. Glede na dosežene prodajne cene in deleže SDH v omenjenih družbah, je na račun holdinga po prodaji omenjenih podjetij po dostopnih podatkih steklo nekaj več kot 58 milijonov evrov. Več kot polovico zneska, natančneje 34,4 milijona evrov, je holding medtem nedavno že porabil za nakup polovice terjatev do Save, ki jih je na SDH prenesla Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Privatizacijski postopki na eni in nakup terjatev do turističnega holdinga, ki ga je zahtevala vlada, na drugi strani, so pod črto račun SDH tako »okrepili« za slabih 24 milijonov evrov. Spomnimo, da je SDH zaradi nakupa Save želel dokapitalizacijo, a na finančnem ministrstvu vanjo niso privolili.

Kot je znano, je drugo polovico kupnine za terjatve do Save plačala Kapitalska družb (Kad), ki se bo preoblikovala v demografski sklad. Kad je za del Save plačal skoraj toliko, kolikor so zanj oziroma demografski sklad doslej zbrali na omenjenem posebnem računu ministrstva. Omeniti sicer velja, da naj bi demografski sklad poleg naložb, ki izplačujejo dividende, obdržal le še naložbe, namenjene za prodajo, kar pomeni, da bi Savo, če bo ta ostala strateška naložba, verjetno zamenjali ali odplačno prenesli na SDH.

Letos zaključek prodaje Cimosa in začetek za NLB?

Čeprav je upravljanje državnega premoženja veliko več kot zgolj privatizacija, je tej namenjena večina pozornosti in tudi političnega dialoga. Enako velja za predlagane spremembe strategije upravljanja z državnim premoženjem, ki ga je SDH nedavno poslal na ministrstvo za finance, saj je zanimanje usmerjeno predvsem v domnevno širitev seznama naložb, namenjenih prodaji. Največ vroče krvi je zagotovo pričakovati pri napovedani prekvalifikaciji naložbe v Zavarovalnico Triglav, ki naj bi bila poslej naprodaj. Na seznamu naložb SDH, pri katerih so aktivnosti načrtovane za letošnje leto, so poleg Nove Ljubljanske banke, kjer bo kot 100-odstotna lastnica kupnino znova dobila država, mogoče najti tudi deleže v casinojih in novogoriškem Hitu, pri čemer pa mora SDH počakati na spremembe igralniške zakonodaje.

Seznam 15 podjetij se je zaradi stečaja skrajšal za Aero, prekvalifikacija v strateško naložbo pa je s seznama zbrisala še Terme Olimia bazeni. Zaradi propadlih prodaj bo SDH na ugodnejše razmere na trgu počakal še s prodajo Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje, prodajo Gospodarskega razstavišča vodi Kad, prodaja Palome pa je tik pred zaključkom. Edina naložba s seznama, ki še čaka na prodajo, tako ostaja zreški Unior, kaj kmalu pa bi se lahko zaključile tudi prodaje deležev v Cimosu in Mariborski livarni Maribor, kjer pa vodi postopke DUTB.

Zaključeni postopki prodaje

SDH, lastni izračuni

PODATKI

Žito

Aerodrom

Letrika

DRUŽBA

KUPEC

Fraport AG

Frankfurt Airport

Services Worldwide

Mahle Holding

Austria GmbH

Podravka, d. d.

DATUM POGODBE

5. september ‘14

20. junij ‘14

21. april ‘15

12,2

DELEŽ SDH

7,1

6,8

DELEŽ RS

50,7

234,4

107,9

64,0

KUPNINA (V MIO.)

Adria Airways

Tehnika

Elan

Helios

DRUŽBA

Merril Lynch

International

Wiltan Enterprises

Limited

KUPEC

Remho

Beteiligungs

GmbH

Linetech

Holding S.A.

30. julij ‘15

16. oktober ‘13

2. november ‘15

DATUM POGODBE

9,5

52,3

DELEŽ SDH

49,0

DELEŽ RS

144,8

/*

2,0**

KUPNINA (V MIO.)

* Kupnina za Elan uradno ni bila znana, neuradno pa naj bi znašala 1000 evrov. So pa novi lastniki vrnili 12 milijonov evrov državne pomoči, kar je zahtevala evropska komisija.

Fotona

Adria Airways

Nova KBM

DRUŽBA

KUPEC

Gores Laser

Holdings, LP

AA International

Aviation Holding

GmbH (v lastni

4K Invest)

Apollo Global

Management,

LLC, EBRD

(Biser Bidco S.à.r.l.)

30. januar ‘14

18. januar ‘16

30. junij ‘15

DATUM POGODBE

70,4

0,9

DELEŽ SDH

100

DELEŽ RS

72,9

18,5

0,1***

250,0

KUPNINA (V MIO.)

** Podatek o kupnini za Adrio Airways Tehnika je neuraden.

*** Kupnina je znašala 100.000 evrov, pred prodajo je država Adrio dokapitalizirala s 3,1 milijona evrov, milijon evrov dokapitalizacije pa je zahtevala tudi od novega lastnika.