»DUTB poskuša z državnim pravobranilstvom najti mirno rešitev spora v zadevi, ki jo je DUTB nasledila od NLB in je posledica  napačnega vpisa oziroma izbrisa hipoteke na več nepremičninah po vzpostavitvi etažne lastnine, na katerih je imela NLB pred tem zastavno pravico,« o današnjem srečanju na sodišču pojasnjujejo v službi za stike z mediji v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Tožbo zoper Republiko Slovenijo je zaradi protipravnega ravnanja zemljiškoknjižnega sodišča vložila NLB, dodajajo na ministrstvu za pravosodje oziroma na državnem pravobranilstvu. »NLB je družbi IPC odobrila kredit. Stranki kreditne pogodbe sta terjatev zavarovali z nepremičninami v lasti IPC, in sicer z vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa na nepremičninah,« še pravijo na državnem pravobranilstvu.

Podedovane terjatve

NLB je na DUTB prenesla vse terjatve po kreditni pogodbi, sklenjeni med NLB in IPC, ki je v stečaju. S prenosom terjatev je DUTB postala upnica terjatve iz kreditne pogodbe, vključno z vsemi povezanimi stranskimi pravicami. A to ni edina terjatev, ki jo bo DUTB terjala s sodnimi postopki. »Na DUTB so bile prenesene terjatve bank NLB, NKBM, Abanke Vipa in Banke Celje,« pravijo v DUTB. Kot je znano, je vlada februarja letos k DUTB pripojila še Probanko in Factor banko. Izvršni direktor DUTB Imre Balogh je takrat pojasnil, da DUTB s pripojitvijo krepi svojo vlogo ključnega izvajalca prestrukturiranja v Sloveniji. DUTB je od Factor banke prevzela 196 milijonov evrov premoženja, od Probanke pa 228 milijonov evrov. Večino prevzetega premoženja predstavljajo krediti. Odgovora na vprašanje, koliko je teh podedovanih kreditov, ki jih bo morala izterjati DUTB, za zdaj nismo dobili. V DUTB ob tem pojasnjujejo, da vodijo izvršilne postopke zoper dolžnike, potekajo tožbe zaradi stečajnih postopkov pa tudi kazenski postopki, kjer lahko DUTB sočasno uveljavlja odškodninski zahtevek. Kot pojasnjujejo v DUTB, je v nekaterih primerih postopke začela DUTB, v nekaterih primerih pa tudi Factor banka in Probanka. Potekajo pa tudi civilni postopki bank zoper nekdanje uprave; v tem primeru je DUTB prevzela le tekoče postopke Factor banke in Probanke.

Z milijonskimi zahtevki nad Factor banko

Letno poročilo Factor banke razkriva milijonske zahtevke. Največja sodna postopka naj bi bila povezana s poplačilom dolga podjetja Nuba, ki ga imata v lasti ljubljanska nepremičninarja Rasto Tomažič in Patrik Ceglar. Ker Nuba Factor banki ni vračala 20-milijonskega posojila iz leta 2010, ji  je banka zasegla srbsko  hčerinsko  podjetje  Targo Telekom. Podjetje je bilo ključno premoženje Nube, ki je junija lani pristala v prisilni poravnavi.

Tomažič in Ceglar sta zaradi tega vložila 45 milijonov evrov vredno odškodninsko tožbo, saj sta prepričana, da bi morala banka dovoliti, da podjetje prodata in tako poplačata dolg. Podoben znesek zahtevajo tudi družbe okrog dolenjskih podjetnikov Franca Freliha in Jožeta Ceglarja, ki sta bila Nubina solastnika v Targu Telekomu.

V letnem poročilu banka razkriva še tri večmilijonske spore. Oktobra 2010 je Mustafa Grabus zoper banko vložil štirimilijonsko tožbo zaradi domnevno nepravilnega ravnanja banke pri prodaji in nakupu vrednostnih papirjev. Avgusta 2013 je nizozemski sklad Adriatic Fund, ki ga je pred desetletjem ustanovila Poteza, danes pa je v likvidaciji,  zoper Factor banko vložil 3,5-milijonsko odškodninsko tožbo zaradi domnevno nezakonite prodaje delnic Moldova Agroindbank. Banka naj bi se v opcijski pogodbi zavezala, da bo za sklad hranila slabih pet odstotkov delnic moldavske banke, nato pa jih je predčasno prodala. Prvostopenjsko sodišče je tožbo zavrnilo, na kar se je Adriatic Fund pritožil, sodišče pa o pritožbi do marca še ni odločilo.

Nekdanja članica skupine SCT, družba Tovarna asfalta Črnuče (TAČ) v stečaju, pa je maja 2014 zoper banko vložila tožbo zaradi ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe. Gre za 3,5-milijonsko posojilo, ki ga je banka tik pred propadom SCT dala podjetju TAČ, to pa ga ni vrnilo. Zdaj želi TAČ doseči izbris hipoteke, češ da je šlo pri posojilu za fiktivni posel in je banka to vedela. Sodišče o zadevi še ni odločilo.