Po razkritju v Dnevniku, v katerem smo opozorili na domnevno sporen postopek javnega naročanja v slabi banki, ko so izbrali konzorcij nepremičninskih družb pri prodaji nepremičnin v njeni lasti, so se zganili tudi v GZS. »Od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) bomo zahtevali dodatna pojasnila o javnem naročilu. Če bomo ugotovili določene nepravilnosti, bomo zahtevali, naj se sprožijo postopki, ki bodo zadevo transparentno razrešili,« je zatrdil Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS. Podrobnosti o izboru ponudnika ni želel komentirati, češ da ima o tem premalo informacij.

Kot smo že poročali, je DUTB aprila objavil javno naročilo za posredovanje pri prodaji nepremičnin, na katerih je vknjižena zastavna pravica DUTB. Z njim je iskal družbo (oziroma konzorcij družb) za posredovanje pri prodaji nepremičnin, ki so v stečajnih ali drugih insolventnih postopkih.

Vendar DUTB pri tem ni navedel niti števila nepremičnin, ki se bodo prodajale, niti za kakšne nepremičnine gre, torej ali bodo prodajali stanovanjske in/ali poslovne nepremičnine. Po naših informacijah gre za prodajo približno 2000 nepremičnin. Eno glavnih meril za izbor je bila višina provizije pri prodaji nepremičnin. V DUTB so prejeli dve skupni ponudbi. Prvo je pripravil konzorcij ljubljanskih nepremičninskih družb ABC nepremičnine kot vodilnega partnerja, Mreže nepremičnin in Metropole IN. V drugem konzorciju so ljubljanska Nepremičninska družba kot vodilni partner, družba REM Immobillienmakler GmbH & Co KG s sedežem na Dunaju in ptujska družba Nepremičninske storitve.

Slaba banka je izbrala slednjega, in to čeprav je bila njegova provizija pri prodaji nepremičnin od trikrat do devetkrat višja od neizbranega konzorcija. Poleg tega je po naših informacijah izbrani konzorcij kot reference navedel sklenjene posle pri prodaji nepremičnin na avstrijskem trgu. To je sporno tudi po mnenju predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, zato je že napovedal revizijo.

Tveganje, da Slovenci ne bodo zraven

Posel zdaj zanima tudi GZS. »Predvsem bomo pozorni, kako bodo javna naročanja na področju nepremičnin v prihodnje potekala, saj Slovenijo čakajo številni infrastrukturni projekti. Če bi dosledno spoštovali le velikost in reference, potem slovenski gospodarski subjekti pri teh infrastrukturnih projektih sploh ne bi mogli sodelovati,« je bil jasen Hribar Milič. Pri javnem naročilu bi tudi pričakovali, da bodo v slabi banki navedli obseg posla, količino, pogoje in tudi potek. Natančna pojasnila DUTB v GZS pričakujejo v prihodnjih dneh.

S poslom slabe banke pa se ne namerava ukvarjati gospodarsko ministrstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek. Čeprav smo jim posredovali konkretna vprašanja o izboru konzorcija družb, ki bo v prihodnjih treh letih posredoval pri prodaji nepremičnin, nanje niso odgovorili. Pojasnili so le, da je minister Počivalšek na dopustu, zato na naša vprašanja ne bo odgovarjal oziroma jih ne bo komentiral. Ob tem so nas podučili, da DUTB ni v pristojnosti gospodarskega ministrstva, iz česar lahko sklepamo, da se minister Počivalšek ne namerava ukvarjati s tem, kako slaba banka prodaja svoje nepremičnine, in da ga to ne zanima.

Domnevno sporno poslovanje Nepremičninske družbe

Glede na nepravilnosti, na katere smo opozorili v Dnevniku, in gradivo, s katerim razpolagamo, pa kaže, da bi izbrani konzorcij lahko tudi izključili iz izbora za najboljšega ponudnika DUTB. Iz javnega naročila je razvidno, da bi lahko slaba banka izločila ponudnika, ki je v svojem dosedanjem poslovanju naredil večjo strokovno napako. Za to se štejejo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del, primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika. To pa so nekakovostna izvedba storitev, izvedba storitev z neprofesionalnimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili ter kršitev področne zakonodaje. Pri družbi Nepremičninske storitve je sporna vsaj ena od naštetih.

Že aprila je omenjena družba prejela opozorilo odvetniške družbe Pirc Musar zaradi nezakonite in grobe kršitve uporabe osebnih podatkov posameznikov, za katere ni imela pravnega podlage. Omenjena odvetniška družba je od direktorja družbe Igorja Horvata zahtevala, naj takoj umakne fotografije nepremičnin in podatkov o nepremičninah z njihove spletne strani, saj so te v lasti družbe Upra-Stan nepremičnine. Zaradi zlorabe osebnih podatkov je odvetniška pisarna obvestila tudi tržno inšpekcijo. O njihovih nezakonitih ravnanjih so obvestili še lastnika franšize RE/MAX Evropa. Horvat na naša vprašanja ni odgovoril, prav tako se na naše klice ni odzval.