Maja letos sta premier Miro Cerar in ljubljanski župan Zoran Janković podpisala dogovor med državo in prestolnico, ki sta ga označila za zgodovinsko pomemben dogodek, saj je bil tovrstni dogovor podpisan prvič. Omenjeni dokument ne predvideva nikakršnih ukrepov, če bi slučajno katera od podpisnic prekršila določbe dogovora. Sankcij ni, sta maja zagotavljala Cerar in Janković, ker imata obe strani resen namen spoštovati podpisane obljube. Preverili smo, kolikšen napredek sta država in Mestna občina Ljubljana dosegli v zadnjih treh mesecih pri točkah, kjer bi ta do sedaj moral že biti opazen.

Prostori za Kinoteko bodo stali več kot 700.000 evrov

V letošnjem letu naj bi se občina in država dogovorili glede odkupa prostorov za javni zavod Slovenska kinoteka. Kupoprodajna pogodba med ministrstvom za kulturo in občino za zdaj še ni bila sklenjena, so povedali v občini, ker naj bi se še vedno dogovarjali in usklajevali. V ministrstvu za javno upravo so dejali, da bo glede na cenitve šestih poslovnih prostorov nakup stal več kot 700.000 evrov. Ministrstvo za javno upravo bo kulturnemu ministrstvo s prerazporeditvijo sredstev dalo 700.000 evrov, »razliko bo doplačalo ministrstvo za kulturo in na tak način pridobilo ustrezno količino prostorov za delovanje zavoda Kinoteka«, so pojasnili v ministrstvu za javno upravo.

Na Letališki cesti namesto sežigalnice arhiv

Občina in država sta se dogovarjali tudi o spremembi namembnosti zemljišča ob Letališki cesti med poslovnima stavbama Spara Slovenija in DZS. Na njem želi država zgraditi centralni arhiv za pravosodne organe, občinski prostorski načrt pa tam dopušča le gradnjo objekta za energetsko izrabo odpadkov. V ministrstvu za pravosodje so zagotovili, da so pobudo za spremembo namembnosti vložili, vendar da odziva občine še nimajo. Ob tem velja omeniti, da je občina dobila skoraj 3000 pobud in predlogov za spremembo prostorskega načrta. Dopolnjeni osnutek, v katerem bo jasno, katere pobude podpira, bo pripravljen predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta. Želja po spremembi namembnosti tega zemljišča kaže, da je država opustila namero gradnje sežigalnice v Mostah.

Zemljišče ob Masarykovi bodo prodali

Država je v dogovoru predvidela tudi, da bo občino zaprosila za spremembo namembnosti zemljišča severno od Masarykove med križiščema z Resljevo in Metelkovo, kjer je nekoč načrtovala gradnjo sodne palače. Ker je občina ravno junija končala zbiranje pobud za spremembo namembnosti, je ministrstvo za pravosodje do takrat imelo čas za oddajo svoje pobude, če bi želelo v zastavljenemu roku uresničiti to namero. A povedali so, da tega niso storili. »Trenutno so na zemljiščih parkirišča za pravosodne organe, ob gradnji sodne stavbe (na Bežigrajskem dvoru, op. a.) pa je predvideno, da se zemljišče proda in kupnina nameni za novo sodno zgradbo,« so pojasnili v ministrstvu. Prostorski načrti na tem zemljišču trenutno dovoljujejo gradnjo stavbe s poslovno, upravno, trgovsko in gostinsko dejavnostjo ter podzemnimi garažami.

Letošnja selitev upravne enote pod vprašajem

V skladu s terminskim planom dogovora bi občina in država do sedaj že morali skleniti pogodbo o menjavi prostorov z ljubljansko upravno enoto. Upravna enota bi se morala izseliti iz prostorov na Adamič-Lundrovega nabrežja 2, Trgu mladinskih delovnih brigad 7 in Proletarski ulici 1 na Linhartovo cesto 13. Po selitvi bi občina postala lastnica nekdanjih prostorov upravne enote, ta pa prostorov na Linhartovi cesti.

Dogovor je kot skrajni rok za sklenitev te pogodbe določil 30. junij, a kot so priznali v občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami, pogodbe še niso sklenili. Pojasnili so, da se z ministrstvom za javno upravo, ki je z državne strani zadolženo za selitev, še vedno pogovarjajo in preverjajo različne možnosti selitve. »Zato terminski plan še ni dokončno potrjen,« so zagotovili v oddelku za ravnanje z nepremičninami. »Pred dokončno sklenitvijo menjalne pogodbe se je treba dogovoriti o reorganizaciji Upravne enote Ljubljana in natančno pregledati njene prostorske potrebe,« so pojasnili v ministrstvu za javno upravo. Opozorili so na dodaten problem, da so prostori na Linhartovi, kamor naj bi se selila upravna enota, »trenutno zasedeni z najemniki oziroma uporabniki, s katerimi ima Mestna občina Ljubljana sklenjeno pogodbo«.

Gradnja novega zapora v Dobrunjah še ni potrjena

V dogovoru med občino in državo je gradnja zapora v Dobrunjah predvidena do leta 2020. Toda župan Zoran Janković še vedno ni sprejel niti sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje, ki bi pomenil začetek upravnih postopkov za uresničitev tega projekta. Janković tega ni storil, ker projektna naloga še ni dokončana in ker ministrstvo za pravosodje še ni dokončno izbralo lokacije za ta projekt. Ministrstvo, kot pravijo v občini, koleba med lokacijo v Dobrunjah in še neko drugo lokacijo. Kje je to, ne vedo niti v občini.

Projekt gradnje novega zapora bo še bistveno daljši, kot je bilo sprva slutiti. Na oddelku za urejanje prostora so namreč pojasnili, da namerava ministrstvo za obe lokaciji najprej izdelati strokovne podlage, na osnovi katerih bosta lokaciji ovrednoteni za lažjo izbiro najboljše. Nato bo ministrstvo moralo pridobiti tri variantne rešitve za izbrano lokacijo, najboljša pa bo dala podlago za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Šele takrat bo Janković lahko izdal sklep o začetku priprave omenjenega prostorskega akta, so povedali v občini.