Potem ko so včeraj delavci KPL začeli prenavljati Dunajsko cesto med Tolstojevo in Posavskega ulico, na ljubljanski mestni občini že napovedujejo nov poseg na severni mestni vpadnici. V začetku avgusta naj bi se namreč lotili rekonstrukcije križišča z Vilharjevo cesto, ki ga bodo preobrazili v trikrako semaforizirano križišče.

V kolikšni meri bo med posegom zaradi zapor oviran promet, na mestni občini še ne vedo natančno, a po vsej verjetnosti bo zaprt le del Vilharjeve ceste, medtem ko naj bi bila Dunajska normalno prevozna. Rekonstrukcijo naj bi zaključili še pred začetkom novega šolskega leta.

Z Vilharjeve tudi levo zavijanje na Dunajsko

Z uvedbo polnega križišča Dunajske in Vilharjeve ceste na mestni občini pričakujejo razbremenitev šmartinskega podvoza in prerazporeditev prometnih tokov na širšem območju: prometne razmere naj bi se izboljšale predvsem na Masarykovi in Šmartinski cesti ter na Trgu Osvobodilne fronte.

»V smeri proti severu bomo zelenico preoblikovali v križišče v obliki črke T, s čimer se bo ukinil obstoječ sistem desno-desno. V smeri proti jugu pa bomo popravili smerne robnike na zahodni strani z namenom, da lahko umestimo levi zavijalni pas na Vilharjevo cesto. V smeri proti jugu bo del zelenice ostal,« so pojasnili na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. To pomeni, da bodo lahko po novem vozila z Vilharjeve ceste zavijala tudi levo proti središču mesta in se navezala bodisi na Slovensko bodisi na Tivolsko cesto. Vozila, ki bodo pripeljala iz smeri Bežigrada, pa bodo lahko po novem z Dunajske ceste zavijala tudi na Vilharjevo.

Na mestni občini pravijo, da zavoljo rekonstrukcije križišča ne bo potrebna širitev Dunajske ceste, razen na samem območju križišča, in sicer zavoljo vzpostavitve levega zavijalnega pasu z Dunajske na Vilharjevo cesto. Na vprašanje, ali se bo zaradi novega polnega križišča upočasnil promet po Dunajski cesti, so na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet odvrnili, da ne, in poudarili, da bo zaradi boljše pretočnosti ukinjen tudi semaforiziran prehod za pešce, ki je približno sto metrov proti severu od novega križišča.

Celoten poseg – vključno s preplastitvijo vozišča in novo signalizacijo – bo stal 256.000 evrov brez DDV. Dela naj bi sicer v okviru vzdrževalnih del opravilo podjetje KPL, za semaforizacijo križišča pa bodo poskrbeli v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT).

Bo križišče Dunajske in Tivolske bolj obremenjeno?

»Ta poseg je cenovno izredno majhen glede na učinek, ki bo z njim dosežen. Če zgradiš krožišče, torej brez semaforjev, si mimogrede ob pol milijona evrov,« je upravičenost projekta komentiral prometni načrtovalec Andrej Cvar iz projektantskega podjetja City Studio. Po njegovih besedah je bila Vilharjeva doslej nekakšno slepo črevo.

»Zdaj bo prevozna iz vseh smeri in bo predstavljala alternativo paralelni Masarykovi cesti. Cesta bo pomembna tudi za prometno funkcioniranje celotnega širšega območja. Poleg šmartinskega podvoza bo razbremenila tudi Linhartovo cesto in njeno križišče z Dunajsko, ki je ob konicah sila obremenjeno,« je prepričan Cvar.

Naš sogovornik pa je opozoril tudi na možen negativen učinek novega križišča. »Vsak ukrep za sabo potegne spremembo prometnih tokov, zato je treba ukrepati tudi na bližnjih križiščih. Pričakujem, da bo po posegu veliko več prometa na križišču Dunajske s Tivolsko, zato bi bilo vredno razmisliti o manjši predelavi tega križišča in usposobitvi dveh pasov proti Šiški. Zdaj sta namreč z Dunajske proti Slovenski cesti še vedno speljana dva vozna pasova, čeprav je središče mesta praktično zaprto,« je opozoril Cvar.