Naloge vodje vzdrževanje in investicij bodo med drugim: vodenje, načrtovanje, upravljanje, izvajanje in analiziranje vzdrževanja in reševanja okvar celotnega sistema proizvodnega procesa, orodij, naprav in delovne opreme, opravljanje rutinskih pregledov in koordinacija dela pri  vzdrževanju, zagotavljanje nadzora, varnih delovnih razmer ter standardov kakovosti, poznavanje zakonodaje o gradnji strojev, objektov in poznavanje ISO-standardov, pripravljanje analiz, poročil in planov porabe sredstev vzdrževanja, postavitev merljivih kazalnikov uspešnosti za posamezno leto ter dosledno doseganje oziroma preseganje kazalnikov, pa tudi sodelovanje pri določanju in pripravi strateških projektov podjetja ter izdelava plana investicijskih projektov in njegovo uresničevanje.

 

»Knauf Insulation je družinsko podjetje, v katerem verjamemo, da je prihodnost podjetja odvisna od talentiranih in visoko motiviranih sodelavcev,« poudarja Tomaž Lanišek, direktor škofjeloške gazele, ki zaposluje že 460 sodelavcev, od tega 85 z visoko izobrazbo in 50 v razvojnem oddelku. »Novemu sodelavcu ponujamo  precej zahtevno, izzivov polno delo v mednarodnem okolju, stimulativno plačilo za delo ter možnost nadaljnjega poklicnega in zasebnega razvoja,« poudarja Lanišek.

 

Z novim sodelavcem bodo pogodbo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom. Prijave kandidatov v slovenskem in angleškem jeziku sprejemajo na elektronski naslov razpis@knaufinsulation.com in na naslov sedeža podjetja v Škofji Loki do konca leta. Pogovori z  najprimernejšimi kandidati bodo potekali v dveh krogih. Njegovo delo bo potekalo v Škofji Loki in je enoizmensko.