Senatorji Univerze v Mariboru so včeraj večinsko izglasovali sklep, ki ni zakonito uresničljiv. Soglašali so s tem, da se rektorju Igorju Tičarju nadaljuje delovno razmerje do izteka mandatne dobe. Veljavna zakonodaja takšno podaljšanje izrecno prepoveduje in dopušča podaljšanje za največ leto dni.

»Namočeni smo v situacijo, ki je navzkriž z zakonodajo,« je zaskrbljen predsednik upravnega odbora Bojan Škof. »Vsekakor pa bomo sprejeli sklep, ki je v okviru veljavnega zakona.«

Zamolčana mnenja pristojnih ministrstev

Tičar je včeraj senatorjem predložil zgolj zanj ugodno mnenje službe vlade za zakonodajo. Mnenj pristojnih ministrstev – ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za javno upravo – pa ne. Ti namreč ključno odločevalsko vlogo nalagata upravnem odboru, ne pa senatu. Rektor je večkrat izpostavil, da je gradivo usklajeno z ministrstvoma. »Posredovali smo pojasnila in stališča, nismo pa usklajevali gradiv,« so Tičarjevo navedbo zanikali na obeh ministrstvih.

Prejšnji mesec smo poročali o pravnem preobratu, za katerega je bila odgovorna direktorica službe vlade za zakonodajo Ksenija Mihovar Globokar. Ocenila je, da je senat univerze pristojen za odločitev o nadaljevanju delovnega razmerja z rektorjem, upravni odbor univerze pa šele nato sklene formalnopravni dogovor z njim. »Odločitev je v pristojnosti upravnega odbora,« pa še zmeraj vztrajajo na ministrstvu za izobraževanje. Po njihovem mnenju se upravni odbor lahko posvetuje s senatom, končna odločitev pa je v pristojnosti odbora.

Na ministrstvu za javno upravo ocenjujejo, da se mnenje službe za zakonodajo bistveno ne razlikuje od njihovega. Tudi v vladni službi namreč ugotavljajo, da ne držijo tisti ključni pretekli argumenti, s katerimi se je rektor v preteklosti skušal izogniti odločanju o svoji starostni upokojitvi.

Tičar je namreč trdil, da ima pravico zasedati rektorski položaj do leta 2019, češ da je voljen funkcionar in da omenjeni zakon zanj ne velja. A to ni res, saj tudi zanj velja omenjeni zakon, ki ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ko javni uslužbenec pridobi pravico do starostne pokojnine. In tudi zanj velja, da se mu lahko delovno razmerje podaljša za največ leto ni, tak dogovor pa mora skleniti z upravnim odborom.

Senat ščiti tiste na vrhu

Kako si v vodstvu Univerze v Mariboru razlagajo zakonodajo, je razkrival tudi nastop Vesne Rijavec, dekanke Pravne fakultete Univerze v Mariboru. »Rektor je nekaj posebnega, je akademski starešina, ki je svojo legitimnost dobil na volitvah,« je senatorka nad zakone postavila Tičarja. »Treba je zaščititi tistega, ki je na vrhu.«

»Dekanka pravne fakultete bi se morala oglasiti, ko je univerza sprejemala nezakonite pravne akte in kršila pravice zaposlenih, ne pa da nastopa kot rektorjeva odvetnica,« je bila nad dogajanjem v senatu ogorčena Marija Javornik Krečič iz Visokošolskega sindikata Slovenije.