Ljubitelji umetnosti, zlasti gledališča, imajo novo možnost zanimivega preživljanja poletnih počitnic: lahko se odpravijo na potovanje po Evropski poti zgodovinskih gledališč, ki s svojimi odseki povezuje 120 najzanimivejših in najbolje ohranjenih gledaliških stavb v več kot dvajsetih državah stare celine. Zamisel za mednarodni kulturnoturistični projekt, ki ga koordinira neprofitna organizacija Perspectiv – združenje zgodovinskih gledališč Evrope, se je rodila leta 2007, zaokrožila pa se bo z vzpostavitvijo zadnjih lokalnih poti v treh evropskih regijah prihodnje leto. V že odprto Jadransko pot je z dvema gledališčema, SNG Maribor in SNG Drama Ljubljana, vključena tudi Slovenija.

»Gledališče v Evropi je že več kot 2500 let temeljni kamen civilizacije in kulture,« poudarja mag. Tea Rogelj, kustosinja Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI), ki je slovenski partner projekta. »Stavbe, namenjene gledališki umetnosti, so pomemben del svetovne kulturne dediščine, s svojo arhitekturo odsevajo vsakokratno družbo in pripovedujejo o ljudeh, ki so jih zgradili in uporabljali. Iz njihove zasnove lahko razberemo značilnosti posameznega naroda in spremembe v razvoju tehnologije ter estetike.« V projekt je vključenih 16 partnerjev, vsak posamezni odsek – Cesarska pot na primer vključuje avstrijska in češka gledališča, Nordijska pot povezuje danske, norveške in švedske gledališke zgradbe in tako naprej – pa vključuje do dvanajst izbranih gledališč, ki jih je mogoče obiskati v tednu dni, obiskovalcem pa so po vnaprejšnjem dogovoru na voljo za ogled tudi čez dan. Že omenjena Jadranska pot se iz Maribora in Ljubljane nadaljuje v Zagreb, Reko, Šibenik, na otok Hvar (kjer je najstarejše občinsko gledališče v Evropi), nato pa še v Sarajevo, Sombor, Zrenjanin, Beograd in Cetinje.

V okviru organizacije Perspectiv je SLOGI sodeloval še pri enem sorodnem projektu: šest evropskih muzejev je zasnovalo mednarodno potujočo razstavo Zgodovina Evrope – kot jo pripovedujejo gledališča. V njej je zgodovinsko dogajanje v Evropi predstavljeno skozi repertoarje in arhitekturne zasnove gledališč, v Ljubljani pa si jo bo mogoče ogledati od 24. oktobra naprej.