Poljubnost točkovanja projektov in programov, ki pri ministrstvu za kulturo in javnih agencijah kandidirajo za javna sredstva, nikakor ni nov problem. Zdaj so nenavadno nizke ocene in neskladja v utemeljitvah strokovne komisije razburili prijavitelje na razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti. (Gre sicer za razpis, ki ga je bilo ministrstvo lani decembra primorano ustaviti in objaviti ponovno, potem ko so z dvomesečno zamudo ugotovili, da niso poskrbeli za objavo razpisa v Uradnem listu.)

Društvo Via Negativa se je ministrstvu in komisiji (sestavljajo jo predsednik Jernej Novak in člani Krištof Jacek Kozak, Matic Kocijančič, Petra Tanko in Daliborka Podboj) pritožilo po tem, ko je prejelo oceno, ki ga uvršča tik pod mejo sofinanciranja, kar je strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti po njihovem mnenju utemeljila z nesprejemljivo nizkim vrednotenjem projekta.

Izjemno referenčen, a premalo relevanten?

Dvoletni projekt avtorja Bojana Jablanovca je komisija po kriteriju referenčnosti ocenila z najvišjim možnim številom točk, prav tako umetniško kvaliteto prispevka na področju uprizoritvene umetnosti, najvišje možno število točk je dobil tudi po kriterijih produkcijske zahtevnosti, izvedljivosti in realnega finančnega ovrednotenja ter skoraj vse po kriteriju dostopnosti. Več točk pa je projekt izgubil po kriteriju relevantnosti tematike, vsebinske zaokroženosti in tehtnosti utemeljitve projekta, kjer je dobil le 16 točk od 25. »S takšno oceno komisije se ne strinjamo, po naši oceni je kontradiktorna, v nerazumljivem neskladju s celoto, iracionalno arbitrarna in v odločbi povsem neutemeljena,« je zapisala v ugovoru producentka Vie Negative Špela Trošt.

Delo Vie Negative je v zadnjih 15 letih kritiško odmevalo, gostovala je na referenčnih festivalih po Evropi in v ZDA. Tudi nastajajoči dvoletni opus »prinaša relevantno temo in utemeljeno obrazložitev«, saj so prav na tej podlagi pridobili več koproducentov doma in v tujini, ob tem pa prepričali tudi vrsto umetniških vodij festivalov. »Med drugim bomo gostovali v številnih poljskih mestih in na festivalu Sacred v Londonu,« so še dodali.

Komisija ne pojasnjuje metode točkovanja

A poljubnost točkovanja v primeru Vie Negative odpira še mnogo širši problem, kot je zgolj zavrnitev enega prijavitelja. »Opozarjamo, da je mogoče relevantnost določene tematike in tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta povsem subjektivno ocenjevati, če v kriterijih razpisa ni jasno zapisano, katere teme in vsebine so za ministrstvo oziroma komisijo najbolj relevantne, malo manj relevantne in povsem irelevantne. Glede na ohlapnost kriterija je v tem primeru torej veliko možnosti za manipuliranje s točkami in povsem 'politično' odločitev,« pravi Špela Trošt. Podobno tudi Mateja Bučar iz Dum – Društva umetnikov ob njihovem zavrnjenem projektu razmišlja, da so zniževali točke natanko toliko, da so prišli pod mejo.

Ministrstvo za kulturo ne more komentirati zadeve, dokler postopek razpisa ni končan. »Javna obravnava bi lahko predstavljala pritisk na strokovno komisijo pred zaključkom postopka,« pravijo. Ali komisijo pri dodeljevanju točk vodi zgolj občutek ali vendarle sledijo jasno razčlenjenemu točkovniku, nam iz istih razlogov ni mogel povedati niti predsednik komisije Jernej Novak: »Odzive prijaviteljev bomo preučili in na njihovi podlagi podali dokončno mnenje.«

Producentov, ki so za svoje projekte prejeli točke tik pod mejo za predlog sofinanciranja (81 točk), je več, med njimi sta poleg obeh omenjenih vsaj še zavod Federacija in društvo Pekinpah, kar je gotovo tudi statistično zanimiv fenomen – ta verjetno več kot o kakovosti projektov ali njeni merljivosti pove o tem, da mora komisija točke ob omejenih finančnih sredstvih dodeljevati tako, da lahko določene projekte zavrne.

Razmere vsako leto slabše

Zavrnitev sofinanciranja za Vio Negativo ne pomeni nič dobrega. »Trenutno čakamo še na obvestilo Mestne občine Ljubljana, šele potem bomo lahko sprejeli odločitev glede nadaljnjega delovanja. Odločitev komisije pomeni 50-odstotni izpad pri načrtovanih sredstvih za projekt Deveta, ki je že dva meseca v teku produkcije in ki ga pripravljamo v sodelovanju s poljskimi koproducenti.« K mednarodnim koprodukcijam so bili primorani že pred dvema letoma, ko so izpadli iz programskega financiranja ministrstva, kar je pomenilo 50-odstotno zmanjšanje sredstev iz tega naslova.

A Via Negativa je le eden od producentov, ki se jim je položaj v zadnjih letih dramatično poslabšal zaradi zaostrene politike ministrstva za kulturo ter varčevanja države pri kulturnem proračunu. Kaj si lahko obetajo avtorji, ki svoje projekte izvajajo pod okriljem producentov, ki so še pred nekaj leti uživali programsko podporo, sedaj pa ne prejmejo niti projektnih sredstev, ni jasno. Jasna pa je Špela Trošt: »Če Via Negativa kot producent nima finančnih sredstev, potem kot producent neha obstajati.«