»Dolgoročnim zaposlovalnim trendom v času globalnega osvobajanja recesijskih spon ni bilo namenjene veliko pozornosti, sedaj pa se čedalje več govori o prednostih in znanjih, ki bodo ključna za ekonomijo prihodnosti. Forbes poroča o zanimivem fenomenu: informacijska tehnologija nadomešča znanje nekoč stabilnih delovnih mest, se pa na račun avtomatizacije ustvarja čedalje večji manko v medosebnih odnosih,« razmišljajo v MojeDelo.com in dodajajo, da bo poudarek pri teh delovnih mestih najverjetneje na osebnem pristopu, prijaznosti, empatiji in socialnih spretnostih, kar so vse prednosti žensk. Veliko žensk je že danes zaposlenih na tovrstnih delovnih mestih, potreba po takšnih sposobnostih pa bo le še rasla, dodajajo. »Čeprav je odstotek žensk na najvišjih vodstvenih položajih še vedno zaskrbljujoče nizek - v upravah podjetij v Sloveniji je žensk le okoli 20 odstotkov - raste odstotek žensk v srednjem managementu, saj tu še posebej prav pridejo tako imenovane ženske lastnosti, kot so sodelovanje, mentorstvo in dobri medosebni odnosi,« izpostavljajo v zaposlitvenem portalu.

Ob bližajočem se dnevu žena so se tako posvetili tudi odkrivanju stereotipa, da se sposobnosti res tako ostro delijo med spoloma in da naj bi torej moški še naprej dominirali na področju znanosti, inženiringa in tehnologije. »Spletni časopis The Guardian je poročal o zanimivi raziskavi študentov računalništva, ki so se odločili raziskati vlogo spola v programerskem okolju. Navsezadnje je po podatkih ankete iz leta 2013 odstotek programerk v tehnološkem poslu le 11,2-odstoten. Raziskava je potekala tako, da so uporabniki storitve za shranjevanje programske kode GitHub ocenjevali anonimne kode svojih kolegov. Avtorji študije so prišli do presenetljivih ugotovitev – kode, ki so jih napisale ženske, so bile večinoma bolje ocenjene kot kode, ki so jih napisali moški, vendar le, dokler spol programerja ocenjevalcem ni bil znan. Ženske uporabnice storitve GitHub so v povprečju torej bolj sposobne od moških, vendar so predsodki vendarle močnejši,« ugotavljajo.

Zoran Savin, direktor Mojedelo.com, zato ob vsem skupaj pravi, da delodajalci nove kadre izbirajo po spolu. »Nekatere ženske lastnosti so bolj primerne za nekatere delovne sredine, nekatere moške za druge. A to pomeni samo, da delodajalci vedno zaposlujejo človeka. Tistega človeka, ki najbolj sodi k njim. Kar je resnično pomembno je dejstvo, da izberejo kandidata, ki se odlično vklopi v ekipo, ki ima osebne lastnosti, ki pristajajo podjetju in prinese dodatno vrednost podjetju. Vse ostalo je povsem brezpredmetno,« je prepričan Savin.