Delovna skupina OECD za boj proti podkupovanju je resno zaskrbljena nad položajem komisije za preprečevanje korupcije (KPK). V sporočilu za javnost je poudarila, da je že leta 2014 izrazila zaskrbljenost zaradi možnega političnega vmešavanja v delovanje komisije, tedaj pa je opozorila tudi na nezadostne kadrovske vire in finančna sredstva.

»Vendar še nobena reforma, ki bi se nanašala na naša opozorila, ni bila sprejeta. Še več, komisija se pri opravljanju svojih nalog še vedno sooča s pomembnimi izzivi. Ti se nanašajo na zmožnost učinkovitega izvajanja pristojnosti, dosego ciljev v polni neodvisnosti ter ohranitev moči in vpliva v javnosti,« so bili ostri pri OECD, ki so hkrati pozvali tudi slovenske oblasti, naj nemudoma sprejmejo takšne ukrepe, da bo komisija lahko neodvisno in z ustreznimi sredstvi opravila svoje delo.

Predsednik KPK Boris Štefanec, ki se sooča z odhodi najperspektivnejšega kadra, notranjimi spori, policijskimi preiskavami in upadom števila prijav, stališča OECD ne vidi kot kritiko delovanja komisije. Ne glede na to, da mu celo znotraj komisije očitajo pomanjkanje vizije in dolgoročne strategije dela – javnost med drugim že skorajda leto dni čaka na ugotovitve sistemske preiskave glede avtorskih in podjemnih pogodb. Štefanec je prepričan, da se kritika OECD nanaša na slovenske oblasti, ki so dolžne zagotoviti pogoje za dobro delo KPK, kar v manjšem delu tudi drži, saj se že nekaj let čaka na prenovo protikorupcijskega zakona, zaradi katerega se vrstijo tožbe in ugovori zoper odločitve komisije.

V Transparency International Slovenija interpretacije, da je pismo delovne skupine OECD zgolj kritika oblasti, ne pa delovanja senata KPK, ne sprejemajo. »Upamo lahko le, da bo alarm iz tujine predramil odgovorne k odločnejšemu ukrepanju, kar je glede na situacijo nujno,« poudarja Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenija.

Predsednik države Borut Pahor, ki je na čelo KPK postavil Štefaneca, graje iz tujine ni komentiral. Odzvala pa se je vlada z mnenjem, da določene ocene OECD ne temeljijo na dejanskem stanju in ne odražajo vladnih ukrepov.