Predlansko jesen so hude poplave zajele tudi občino Ig, kjer je največ razdejanja povzročila hudourniška reka Iška. Najhuje je bilo v vaseh Brest in Matena. »Ljudje ob vsaki napovedi večjega deževja trepetajo. Na občini prejmemo ogromno klicev zaskrbljenih občanov. Najbolj so zaskrbljeni na območju reke Iške, torej v vaseh Iška, Iška vas, Tomišelj in Vrbljene. Lani je država postorila nekaj za poplavno varnost, a daleč od tega, da bi bili ljudje na varni strani,« opozarja župan občine Ig Janez Cimperman, ki poudarja, da bi se morali protipoplavni ukrepi – glede na to, da so bili ljudje v občini že dvakrat hudo prizadeti zaradi poplav – izvajati hitreje.

Nasipe bi radi postavili letos

Po besedah župana je lani država v okviru akcijskega načrta odpeljala prod iz struge reke Iške, ki so jo tudi očistili in popravili nekaj njenih odtrganih stružnih robov. Obnovili so tudi Mazijev jez, ki se je ob poplavah skoraj popolnoma porušil. Drugega dela ukrepov naj bi se država lotila letos. »Na lastne stroške smo sanirali vodotok Draščica na Igu, ki je tudi poplavljal. Obnovili smo še dve brežini, ki ju je voda v Iški vasi odplaknila do ceste.« Pripravili so tudi projekte za protipoplavne nasipe v Tomišlju, Brestu, Mateni in Iški vasi, pravi Cimperman, in jih prijavili na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, od koder se nadejajo evropskega denarja. »Čakamo samo še na soglasja Agencije RS za okolje in gradbeno dovoljenje. To je skupni projekt poplavno ogroženih občin osrednjeslovenske regije. Računamo na približno 400.000 kohezijskih evrov in seveda na to, da bodo nasipi letos končani,« je povedal ižanski župan.

Na ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da so na območju občine Ig v lanskem letu opravili vsa načrtovana dela na vodotokih v okviru akcijskega načrta, ki ga je vlada sprejela novembra 2014, za kar so porabili 405.000 evrov. Dodatnih 45.000 evrov so namenili za izvedbo rednih vzdrževalnih del na vodotokih v občini.

Na pristojnem ministrstvu so potrdili, da je že pripravljen program za letošnje leto, ki na Igu predvideva izvedbo sanacijskih in vzdrževalnih del v skupni vrednosti 175.000 evrov. Toda denar zanje za zdaj še ni zagotovljen, pravijo.