V enoti za intenzivni nadzor, ki so jo uredili v okviru kliničnega oddelka za bolezni živčevja na nevrološki kliniki UKC Ljubljana, bodo lahko začeli že v nekaj dneh zdraviti najtežje nevrološke bolnike, ki so bili doslej razkropljeni po celotnem oddelku, kar negovalnemu osebju ni omogočalo stalnega nadzora.

»Ker imamo na sicer zelo lepem oddelku zaprti tip eno- in dvoposteljnih sob, je bil zaradi skromne kadrovske zasedbe stalen nadzor bolnikov dokaj otežen,« je jasna glavna medicinska sestra na kliničnem oddelku za bolezni živčevja Lidija Ocepek. »Z novo skupno sobo z osmimi posteljami opremljenimi povsem po standardih za intenzivni nadzor bomo lahko ob ustrezni kadrovski okrepitvi omogočili najtežjim bolnikom tako večjo varnost kot kakovostnejšo nego, hkrati pa močno olajšali tudi delo negovalnemu osebju,« je še razložila. Ker pa kadrovske okrepitve še ne bo jutri, bo oddelek za zdaj polovično zaseden. Ob polni zasedenosti bodo lahko v njem na leto zdravili približno 220 najtežjih bolnikov z zapleteno obliko epilepsije, parkinsonove bolezni, z amiotrofično lateralno sklerozo, zapletenimi možganskimi tumorji in vnetji možganov. Za zdaj bo zanje skrbelo deset sester, upajo pa, da se jim jih bo kmalu pridružilo še pet, kolikor predvidevajo standardi.

Na zunanjih delih novega oddelka so predvideli štiri postelje z večjo možnostjo zasebnosti za bolnike, ki bodo to želeli, v preglednejšem osrednjem delu, kje je sestrski in delovni pult, pa bodo zdravili najbolj ogrožene.

»Najbolj ogroženi bolniki so zdaj nameščeni v po svoje neustreznih eno- in dvoposteljnih sobah, saj imamo popoldne ali ponoči samo dve sestri. Zato bo novo okolje prijaznejše tudi sestram, ki so izpostavljene veliki moralno-etični stiski, ko morajo v pomanjkljivem kadrovskem številu skrbeti za tako hude bolnike, kot so nevrološki,« je kadrovsko stisko razgalil tudi predstojnik oddelka Zvezdan Pirtošek, ki zaradi nove obravnave pričakuje tudi boljše izide zdravljenja. »Če bomo imeli bolnika ves čas na očeh, bomo lahko hitreje reagirali terapevtsko, verjetno bo tudi kaka reanimacija hitreje in uspešneje stekla,« je dejal in dodal, da bi lahko to vodilo tudi v krajšo hospitalizacijo bolnikov.

Ureditev nove enote, ki poleg novih prostorov vključuje tudi novo opremo za intenzivno nego, je stala 270.000 evrov, je povedala poslovna direktorica Nevrološke klinike Manja Oluič, od tega so kar 80.000 evrov prispevali zaposleni na kliničnem oddelku s tem, da so se odpovedali nagradi UKC za strokovno in ekonomsko uspešno delo.

»To bo edini tovrstni oddelek v Sloveniji,« je pojasnil Pirtošek. Število bolnikov, ki se bodo zdravili na oddelku, narašča: danes je, denimo, približno 7000 bolnikov s hujšo obliko parkinsonove bolezni, čez 20 let jih bo že okoli 20.000. Večje število teh bolnikov je deloma posledica staranja prebivalstva, pa tudi uspešnejšega odkrivanja bolezni, je še dejal.