Čebelarska zveza Slovenije je ob aferi Debevec oziroma ilegalni proizvodnji, prodaji in uporabi pripravkov za zdravljenje čebel zamudila še eno priložnost za katarzo v čebelarskih vrstah. Afera je med drugim razgalila, da mnogi čebelarji še vedno izdatno posegajo po neregistriranih pripravkih ter s tem povečujejo verjetnost ostankov kemikalij v medu in drugih čebeljih proizvodih. Predsednik zveze Boštjan Noč kljub temu meni, da gre le za afero o nelegalnem trgu zdravil, ki je po njegovem neupravičeno uperjena proti slovenskim čebelarjem. »Nekoga je zmotilo, da smo dobro organizirani,« je včeraj novinarjem dejal Noč, tajnik čebelarske zveze Anton Tomec pa je izpostavil še eno domnevno zaroto: »Gre za načrtni napad na lokalno pridelavo živil in slovensko samooskrbo.«

Terjajo odstop Bizjakove

Tomec je javnosti prenesel tudi zahtevo vodstva zveze in čebelarskih društev po odstopu Andreje Bizjak, direktorice inšpekcije za varno hrano, katere inšpektorji so razkrinkali ilegalno proizvodnjo pripravkov za zdravljenje čebel v Čebelarstvu Debevec, ki so jih čebelarji pri njem množično kupovali. Čebelarji Andreji Bizjak očitajo, da jim je s svojo izjavo na televiziji, da je tretjina slovenskega medu nevarna za zdravje, povzročila veliko gospodarsko škodo, saj je ta izjava v nasprotju z vsebino inšpekcijskega poročila, pod katero je Bizjakova podpisana. Od nje zato zahtevajo, da takoj odstopi, v nasprotnem primeru naj jo nadrejeni razrešijo.

A se, kot kaže, ne bo zgodilo ne eno ne drugo. Dr. Jernej Drofenik, namestnik generalnega direktorja uprave za varno hrano, namreč čebelarjem odgovarja: »Za odstop Bizjakove ne vidim nobenega razloga. Akcija inšpektorjev ni bila v prvi vrsti uperjena proti čebelarjem, ampak proti podjetju, ki je proizvajalo nelegalna zdravila za varojo. S tega vidika je bila ta akcija zelo uspešno in korektno izpeljana. Na inšpekcijsko poročilo nismo dobili vsebinskih pripomb, tudi nimamo namigov, da bi inšpektorji v čemer koli prekoračili svoja pooblastila. Zahteva po odstopu direktorice inšpekcije za varno hrano je zato po naši oceni neupravičena.« Drofenik se tudi sprašuje: »Kakšen signal pa bi bil za pravno državo, če bi nekdo, ki kakovostno opravlja delo, ki mu je naloženo z zakonom in pooblastili, zaradi vsake afere odstopil? Stopili smo na prste ilegalnemu proizvajalcu zdravil in izpeljali ustrezne ukrepe. Kar zadeva izjavo Bizjakove na televiziji, pa naj povem, da je bila izrečena v določenem kontekstu, ki ga televizija ni predstavila.«

Čas je za streznitev

Čebelar Milan Meglič, ki čebele zdravi izključno z naravnimi sredstvi, saj meni, da kemija ne sodi v panje, ocenjuje, da je zdaj zadnji čas za streznitev čebelarjev. »Odstop glavne inšpektorice za varno hrano ne bi ničesar rešil. Problem je mogoče rešiti samo tako, da od jutri naprej vsi čebelarji uporabljajo le legalna zdravila.«

Meglič tudi meni, da se strokovne službe niso ustrezno odzvale na afero Debevec. »Največje zlo ni v ilegalnem proizvajalcu in prodajalcu zdravil, ampak v njihovih kupcih in v službah, ki so dopuščale nelegalno proizvodnjo in prodajo. Ta primer je pokazal, da je bila ozaveščenost čebelarjev nizka, kljub vsemu denarju, ki se porablja za njihovo ozaveščanje in usposabljanje. Zame je vseeno, ali je bilo na Debevčevih palčkah 80 odstotkov čebelarjev ali le pet odstotkov. Kar je, je preveč. Če po vsem tem zavzamemo še stališče, da je ves med varen, pa je to nevarna trditev, da s črnim trgom z zdravili ni nič narobe. To je zavajanje čebelarjev, ki smo jih na tečajih za usposabljanje za sistem HACCP učili, da smejo uporabljati le legalna sredstva, v zameno za to pa jim ta sistem omogoča prosto prodajo proizvodov na domu,« spomni Milan Meglič.