Nekdanja direktorica in zdajšnja poslanka SMC Irena Grošelj Košnik z zaledjem stranke SMC zanika očitke, da bi njeno najemanje kreditov privedlo do likvidnostnih težav zavoda in celo neplačanih prispevkov zaposlenih. V njenem imenu namreč služba za odnose z javnostmi stranke SMC trdi, da je Grošelj-Košnikova zaposlenim redno izplačevala vse prispevke in regrese.

Poslanka priznava, da je v letih 2012 in 2013 res najela dva premostitvena kredita v »višini med 35.000 in 37.000 evri, skupaj okrog 70.000 evrov«, da so lahko redno plačevali tri zaposlene delavce pri evropskih projektih, za kar so sredstva iz evropskega socialnega sklada prejeli s po od tri- do petmesečno zamudo. Ob tem v stranki še zatrjujejo, da je soglasje za obe posojili nekdanja direktorica dobila pri svetu zavoda, da je bil eden od kreditov odplačan v roku, drugi pa po njim dostopnih podatkih spomladi letos. »CSD je imel julija lani, ko je Grošelj-Košnikova nastopila poslanski mandat, pozitivno poslovanje in redno poravnane obveznosti. Oba projekta sta že končana, evropska sredstva bi morala biti že nakazana, zato ne moremo komentirati dodatnega zadolževanja po juliju 2014,« so zaključili v stranki SMC.

Krediti so višji

Vendar se njihova pojasnila ne ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga novo vodstvo CSD Trbovlje. Novoizbrani direktor, sicer še vršilec dolžnosti Rok Zupanc, je postregel z bistveno višjimi številkami, in sicer, da je Grošelj-Košnikova julija 2012 najela kredit v višini 40.000 evrov, novembra naslednje leto pa še za 47.000 evrov. Torej 17.000 evrov več kot v poslankinem imenu pojasnjujejo v SMC, poleg tega pa je oba 18-mesečna kredita bremenila še šestodstotna obrestna mera. In tega, tako zatrjujejo tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Grošelj-Košnikova ni zavedla v nobeno letno poročilo ali zaključni račun zavoda. Še več, pred zadolžitvijo bi morala na podlagi pozitivnega mnenja resornega ministrstva pridobiti soglasje ministrstva za finance. A na ministrstvu za delo, kot pravijo, še nikoli niso izdali mnenja k zadolžitvi katerega koli centra za socialno delo. Prikimavajo jim tudi na finančnem ministrstvu, kjer bi morali biti obveščeni o nameri vsakršnega zadolževanja javnega zavoda, dolgoročnega ali likvidnostnega, vendar, poudarjajo, tudi tam niso prejeli nobenega zaprosila za soglasje k zadolžitvi, zavod pa je v letnih poročilih vse od leta 2008 naprej poročal, da ni zadolžen.

Pojasnilo Grošlj-Košnikove, da je najem kreditov odobril svet zavoda, je zato premalo. Po odgovore, zakaj svet zavoda o najemu kreditov v letih 2012 in 2013 ni obvestil ministrstva ali na to dolžnost opozoril vsaj Grošelj-Košnikove, smo se obrnili tudi na Natašo Pavlovič, takratno predsednico sveta zavoda, ki je po odhodu Grošlej-Košnikove zasedla mesto vršilke dolžnosti direktorice in funkcijo opravljala do julija letos. Povprašali smo jo, zakaj je svet zavoda potrdil zaključne račune, v katerih krediti niso bili omenjeni, in o nepravilnostih ni seznanil pristojnega ministrstva. Poleg tega je vprašanje tudi, zakaj Pavlovičeva lani o finančnih težavah ni obvestila sveta zavoda ali ministrstva, ampak je tudi ona, brez vednosti sveta zavoda, najela še tretji kredit v višini 37.883 evrov. Njenega odziva do zaključka redakcije nismo dočakali, zdajšnja predsednica sveta zavoda Aleksandra Ocvirk pa je dogajanje v CSD Trbovlje označila za nedopustno ter poudarila, da omenjeni krediti v zaključnih in računovodskih poročilih niso bili zavedeni in da bodo ukrepe zoper odgovorne sprejemali po rezultatih izredne revizije poslovanja zavoda.

Ministrstvo: Gre za sum ponarejanja poslovnih listin

Da je glavni nadzorni organ centra za socialno delo njegov svet zavoda, so poudarili tudi na ministrstvu, kjer bodo prav tako o odgovornosti posameznikov odločali po zaključeni reviziji in ko bo opredeljena odgovornost vseh vpletenih. In če se Grošelj-Košnikovi zdijo očitki o prikritem najemanju kreditov neutemeljeni in krivični ter jo pri tem podpira tudi glavna vladna stranka, saj da ni odgovorna za likvidnostne težave CSD Trbovlje in neplačane prispevke zaposlenih, so na ministrstvu jasni. »Tovrstnih nepravilnosti ministrstvo ne more preprečiti, saj gre v primeru CSD Trbovlje za sum ponarejanja poslovnih listin, tako letnih poročil kot finančnih načrtov. Za poslovanje zavoda pa sta v prvi vrsti odgovorna direktor in svet zavoda, ki potrjuje poslovna poročila in finančne načrte zavoda.«

Še ostrejša je ministrica Anja Kopač Mrak, ki je za Finance povedala, da je neplačevanje prispevkov za socialno varnost in prirejanje bilanc popolnoma nesprejemljivo. »Če je to res, je to kaznivo dejanje, s katerim se bo morala ukvarjati tudi policija, pozneje tožilstvo in sodišče,« je napovedala ministrica.