V Darsu so včeraj tudi uradno priznali, da protihrupne ograje na avtocestnem odseku med Celjem in Arjo vasjo ne zagotavljajo zahtevane zaščite pred zvokom. Čeprav so zatrdili, da bo to napako moral popraviti izvajalec, torej hrvaško-slovenski konzorcij Werkos-Fracasso RI-Godina, za zdaj ni jasno, ali bo Dars lahko novonastale stroške pokril z unovčitvijo garancije za dobro izvedbo del. Ta namreč po naših podatkov znaša le okrog dvanajst odstotkov vrednosti posla, torej dober milijon evrov. Po nekaterih informacijah naj bi bile ograje neustrezne na skoraj polovici odseka.

»Protihrupne ograje bomo dokončno prevzeli, ko bodo izvedene skladno s pogodbenimi določili in bodo v polni meri služile namenu, to je zaščiti okoliških prebivalcev. V primeru kakršnih koli odstopanj je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili še pred prevzemom dolžan odpraviti pomanjkljivosti oziroma odstopanja,« so sporočili iz Darsa, ki ga vodi Matjaž Knez. Že včeraj smo v Dnevniku razkrili rezultate prvih meritev, ki jih je septembra opravil oddelek za gradbeno fiziko pri Zavodu za gradbeništvo (ZAG). Iz njih izhaja, da ograje na avtocestnem odseku med Celjem in Arjo vasjo omogočajo zaščito pred zvokom do največ 20 decibelov. To je manj od minimalne zahteve iz Darsovih smernic za gradnjo protihrupnih ograj. Te namreč predpisujejo, da morajo protihrupne ograje ob slovenskih avtocestah zagotavljati izolativnost za zvok, ki doseže najmanj 25 decibelov. Ta pogoj je Dars objavil tudi v javnem naročilu za gradnjo teh ograj, ki ga je objavil aprila 2013 in ga še jeseni istega leta oddal hrvaško-slovenskemu konzorciju.

Pri tem so v Darsu potrdili, da so ugotovitve ZAG potrdile tudi druge meritve. Zavod je tako v laboratoriju preveril šest vzorcev, vsi pa zagotavljajo zaščito pred zvokom zgolj v intervalu med 13 in 20 decibelov. To pomeni, da gre za protihrupne ograje iz kategorije B2. Po Darsovih smernicah je predpisana kategorija za protihrupne ograje B3, torej od 25 do 34 decibelov. Isti pogoj je zajemalo tudi javno naročilo. Do enakega rezultata je prišla tudi tuja institucija, pri kateri je Dars naročil dodatno preverjanje zvočne izolativnosti ograj.

Komentara 14