Dobrega pol leta po sprejemu letošnjega proračuna bodo ljubljanski mestni svetniki na novembrski seji mestnega sveta odločali o ponovnem uravnovešenju proračuna. Že polletno poročilo o izvajanju proračuna je namreč pokazalo, da se je v občinsko blagajno v prvih šestih mesecih letošnjega leta steklo le 29 odstotkov načrtovanih letnih prihodkov. Še dobro, da je bila v tem času tudi poraba precej nižja od načrtovane, saj je dosegla le tretjino predvidene v letošnjem letu.

Na novo v proračun vključili še en projekt

Ker rebalans načrtovane prihodke zmanjšuje za 35,5 milijona evrov, je občinska uprava za 34,8 milijona evrov zmanjšala tudi načrtovane izdatke. Ob koncu leta naj bi občina imela tri milijone evrov proračunskega presežka. Čeprav je kot enega od razlogov za pripravo rebalansa občina navedla tudi vključitev novih obveznosti in projektov v proračun, so vanj vključili zgolj projekt Aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju (A-Qu-A). So pa iz letošnjega proračuna izločili kar nekaj projektov, ki jih v letošnjem letu očitno ne bodo mogli uresničiti. Taka sta na primer protipoplavni projekt ureditve Brdnikove ulice in gradnja mostu čez Mali Graben. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest bo občina letos porabila približno pet milijonov evrov manj, kot je sprva načrtovala. Rebalans predvideva tudi približno 500.000 evrov manj za subvencioniranje tržnih najemnin, ker naj bi se povpraševanje po teh subvencijah zmanjšalo in ker je zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ nekoliko spremenil pogoje za pridobitev subvencije tržne najemnine.

Zmanjšali zadolženost

Polletni podatki kažejo, da so bili mestna občine in njeni javni zavodi ob koncu letošnjega junija zadolženi za 114,6 milijona evrov. Javni stanovanjski sklad in Javni holding Ljubljana, v katerem so združena javna podjetja Snaga, Energetika Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Vodovod-Kanalizacija, pa sta bila ob koncu polovice leta zadolžena za skupno 52,8 milijona evrov. V primerjavi s podatki o zadolženosti ob koncu lanskega leta so se občina in njeni zavodi razdolžili za 5 milijonov evrov, stanovanjski sklad in javni holding pa za 8,2 milijona evrov.

Predlagani rebalans proračuna bo javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet sicer dovolil, da se dolgoročno zadolži za največ 10,7 milijona evrov, in sicer zato, da bo lahko odplačalo nakup novih avtobusov in refinanciralo obstoječe kredite. Če se bodo mestni svetniki strinjali s predlaganim rebalansom, pa se bo lahko v letošnjem letu tudi zavod za oskrbo na domu likvidnostno zadolžil za največ 200.000 evrov, da bo lahko financiral izvajanje programa Aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju, za katerega mu bo program Norveških sredstev naknadno povrnil denar.